עמוד:173

המורים יכולים למצוא עניין במאמר של סמדר אייל " לראות ולהרגיש את הפלא שבדברים , " על זאב אהרון ושירתו לילדים , ( 0216-0211 ) הדן בכמה משירי זאב ובהם השיר ה זה . המאמר מופיע באתר דףדף : http : // www . dafdaf . co . il / Details . asp ? MenuID = 82 & SubMenuID = 139 & PageID = 2736 & Cat = % E 0 % E 9 % EC % 20 % F 1 % EE % E 3 % F 8 הפרק " סיפור קיץ" ( עמוד 030 בספר הלימוד ) נושא : יחסים בתוך חברת הילדים . בפרק סיפור ריאליסטי המאפשר התבוננות והזדהות עם רגשות של הדמות הראשית במצב שבו היא נמצאת . מטרות הפרק היבט ערכי – התבוננות בסוגיה חברתית השכיחה בחברת הילדים , שמעורבים בה היבטים מוסריים , כמו שמחה לאיד ויושר , וכן כבוד עצמי , הגינות , איפוק , גילוי לב , וזכותו של כל פרט לכבוד וליחס הוגן . היבטים תוכניים – היכרות עם חבורת ילדים שחיה בארץ בשנות המדינה הראשונות , התבוננות בטיפוסי הילדים , בעמדותיהם זה כלפי זה , בנטייתם לצד מנהיגם , בוויתור על שיקול דעת אישי . כמו כן , הסיפור מזמן הקבלה בין אז להיום . היבטים ספרותיים- אורייניים – מפגש עם טקסט סיפורי ריאליסטי קצר המתמקד באירוע מרכזי אחד . וכן - התנסות בהשלמת פערים בטקסט ספרותי ובשיח דבור . הערות והצעות להוראת הפרק הטקסט המקדים את הסיפור מקדימות את הטקסט כמה שורות המספקות לתלמידים רקע תקופתי . לרוב הילדים אין מידע על ימיה הראשונים של המדינה ; עלילת הסיפור מתרחשת בשטחים פתוחים שבתוך כפר או בסביבתו , וכדאי למצוא ברשת האינטרנט תצלומים או סרטונים המראים יישובים חקלאיים באותן שנים ולהציגם בפני הילדים ; המראות יעזרו לילדים לדמיין את גיבורי הסיפור משחקים יחפים בשבילי הכפר או מתחרים בשטח החולי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר