עמוד:154

הערות והצעות להוראת הפרק שלושה קטעים מתוך הספר "רציתי לעוף כמו פרפר – רסיסי ילדות מתקופת השואה" מטרות ההוראה היבט ערכ י – היכרות וניסיון להבין את מצבה של ילדה צעירה בתקופת השואה . היבט תוכ ני – רכישת מידע והרחבת ההבנה על קורות היהודים באותה תקופה דרך סיפור ה של משפחה אחת . היבט ספרותי- אורייני – השלמת פערים בטקסט באמצעות הסקת מסקנות . בפרק מופיעים 3 קטעים מתוך הספר "רציתי לעוף כמו פרפר – רסיסי ילדות מתקופת השואה . " הטקסט הסיפורי -אותנטי מסופר בגוף ראשון ומתאר את חוויות יה של ילדה יהודייה בתקופת השואה . הספר שממנו לקוח הטקסט מלווה בתצלומים – של הילדה , של הוריה , של בני הזוג שהצילו אותה . כמו כן מלווים את הטקסט איורים . בחרנו ב- 3 קטעים מתוך הספר , מתוך מחשבה שאין בכוחו של קטע יחיד להעביר לתלמידים מה שקרה לילדה בסיפור . נבחרו קטעים המתארים מצבים שונים בתהליך שע וברת הילדה : › הקטע הראשון ( עמ' 03-04 בספר שכתבה נעמי מורגנשטרן ) עוסק ביום הראשון ללימודים , ומספר איך חנצ'קה היהודייה לא הורשתה להיכנס לביה"ס , בגלל יהדותה . › הקטע השני ( עמ' 45-42 בספר ) מתאר את החיים של הילדה ואמה במחבוא בוורשה בחסות בני הזוג הפולנים . › הקטע השלישי ( עמ' 35 בספר ) הוא קטע הסיום , המספר על חייה של חנה המבוגרת בארץ אחרי המלחמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר