עמוד:128

סעיפים ג ו- ד עוסקים בהבנת מילים בעזרת שורש ובעזרת הקשר . פעילות 5 סדר הדברים המופיע בידיעות אינו כרונולוגי בהכרח , ולכן חשוב כי הילדים יבינו את מהלך ההתרחשות . אפשר להרחיב את הדיבור לגבי ההבדל בין סדר האירועים במציאות לבין סדרם בידיעה . הרבה פעמים הידיעה פותחת ב"סוף הסיפור : " " העניין החדשותי או " ההפתעה" החדשותית מופיעים תמיד בראש הידיעה , ולכן סדר האירועים איננו כרונולוגי בהכרח " . פעילות 3 השאלה מאפשרת את הרחבת השיח על חשיבות השמירה על ערכי הטבע . ידיעות במהותן עוסקות ב אירועים אקטואליים בעלי פוטנציאל עניין לציבור הרחב . ה ידיעה יכולה לעניין אנשים שנ תקלים בבעיה דומה באזור מגוריהם – בנייה ש עלולה לפגוע בצומח , והם יכולים ללמוד מהמקרה . פעילויות לקראת סיום פעילות 5 לאחר קריאת הסיפורים בכיתה ועמידה על הדמיון והשוני ביניהם , כדאי לעורר שיחה בכיתה : איך ידיעה אחת יכולה להניב סיפורים שונים . הפרק "איזו ציפור זאת ) " ? עמוד 41 בספר הלימוד ) נושא – זיהוי ציפורים וחרקים בתוך הקשר של חוויות מציאותיות . הפרק קושר בין משהו חווייתי למשהו מדעי באמצעות סיפור מסגרת המוצג בפרק . הפרק כולל טקסטים מתוך ספרי מגדירים המיועדים לילדים ותצלומים של ציפורים וחרקים . מטרות הפרק היבט חינוכי- ערכי – לעורר עניין בבעלי חיים כאשר יוצאים מחוץ לבית , ובעצם לעורר עניין בסובב אותנו ולעודד סקרנות . היבט עיוני- אורייני – › היכרות עם תת-הסוגה : לדעת מה זה מגדיר ולהבין את הצורך בו ; לעמוד על ה מאפיינים שלו כסוג טקסט . בפרק זה נתמקד בשני היבטים : גנריות – בכל הגדרה במגדיר יש פרטים חוזרים הנוגעים למושא ההגדרה ( כלומר , קריטריונים . ( 66 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האג ף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( תשס . ( ג" תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי . עמוד . 34

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר