עמוד:125

הפרק " שומרים על הטבע" ( עמוד 03 בספר הלימוד ) נושא : שמירה על הטבע : החשיבות של השמירה על ערכי הטבע ( בפרק זה : צמחים ) מול פיתוח ובינוי . הפרק כולל סיפור וידיעה חדשותית הלקוחה מתוך אתר אינטרנט של החברה להגנת הטבע . מטרת הפרק היא עיסוק בכמה מהמאפיינים של סוגת הסיפור . מטרות הפרק היבטים ספרותיים-אורייניים – › העלאה למודעות של כמה מאפיינים של סיפור , כמו : הבחנה בין מה שנמסר על ידי המספר לבין מה שאומרות הדמויות ( מתוך הישג נדרש ;( ל"ת , 1 תיאור רגשות ומחשבות של הדמויות – מרכיב חיוני בסיפ ורים ההופך את הסיפור לעשיר יותר ; היחסים בין הדמויות בסיפור . › יישום של המאפיינים הללו באמצעות כתיבת סיפור " ) כתיבת סיפור ובו השתלשלות אירועים ומספר דמויות , " מתוך ת"ל , הישג נדרש . ( 4 › עוד מתוך הישג נדרש : 1 זיהוי נושאים , רעיונות ומסרים מרכזיים ביצירה . › נושאים נוספים אשר באופן עקיף הסיפור מאפשר לעסוק בהם ( מתוך הישג נדרש : ( ל"ת , 5 › זיהוי רכיבי מבנה בולטים בטקסט והבנת תפקידם : טענה , נימוק . › זיהוי היחסים הלוגיים בתוך הטקסט : בעיה ופתרון , השוואה , הנגדה . היבט ערכי – חינוך לשמירת הסביבה . התלמידים נחשפים ולומדים על חשיבות השמירה על ערכי הטבע . 63 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשס . ( ג" תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי . ירושלים . עמוד . 21 64 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשס . ( ג" תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי . ירושלים . עמוד . 62 65 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשס"ג ) . תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי . ירושלים . עמוד . 66

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר