עמוד:124

פעילות 9 הפעלים לא קלים , אבל ההבחנה בין הזמנים פשוטה . אפשר לשאול את המתקדמים על הגופים בכל צורה . פעילות 55 בקטע זה לא השתמשנו במירכאות , על דרך הטקסט שקראו התלמידים . מי שרוצים בכך יכולים לנצל את הטקסט לתרגל הוספה של מירכאות . נושא המירכאות נלמד במפורש בפרק " לעוף" והוזכר שוב בפרק " שומרים על הטבע" . הטקסט " חמישה דברים מעניינים על תאנים " הקטע כולל מידע על תאנים , הפרי המוזכר במדרש . המידע הוא מעין קלידוסקופ של פרטים – לשוניים , תרבותיים , היסטוריים , בוטניים , כשהרעיון הוא ליצור שדה של ידע ואסוציאציות סביב המילה " תאנה , " וגם לקשר או תו לידע מוקדם של התלמידים . קטע : 5 מתקשר לסיפור על תאנים שנטעו חכמים ומהווה רקע למה שיסופר להלן , על התאנה כסמל לטוב הארץ . קטע : 5 מזכיר לתלמידים , שהתאנה שבה מדובר היא אותה תאנה שמוזכרת ב שבעת המינים . קטע : 3 הביטוי " איש תחת גפנו ותחת תאנתו" מובא כאן כהעשרה לשונית . אפשר לשאול את התלמידים מדוע לדעתם הוא מסמל שלווה . כדאי להסביר שהגפן והתאנה הם מטפוריים , ולתאר בפני התלמידים את אווירת הנינוחות והשלווה שעולים מהביטוי . אפשר להביא את הדוגמה הבאה : סוף סוף הסתיימה המלחמה וכולנו יכולנו לשבת בשקט , איש תחת גפנו ותחת תאנתו . כדאי להביא לכיתה צילומים של עץ תאנה , שעלוותו רחבה ומצלה , ושל גפן , שגם היא משתרגת ויוצרת מעין סככה . שני הפירות מייצגים שפע ובאופן הצמיחה שלהם גם מעניקים , צל והגנה . קטע : 4 › אפשר לשוחח עם תלמידים על עצם הרעיון של אנלוגיה בין דבר מופשט לדבר ממשי . › אפשר להציב בפני התלמידים את הדימויים הבאים ( או דומים להם : ( › משפחה היא כמו סלט ירקות , כי כמו שסלט ירקות .... כך המשפחה ..... › חברות היא כמו אשכול ענבים , כי כמו שבאשכול ענבים ... כך בחברות ...... ולהזמין את התלמידים לשיח מורחב כתוב או דבור לפי הפורמט הזה , ואף לבקש מהם להמציא בעצמם . › בהקשר לרימון שמוזכר כאן , אפשר ל ציין שאחת הברכות בראש השנה היא לשנה מלאה מצוות כרימון , ואם למדו את המדרש על ארבעת המינים ( שמושווים לבני אדם ) אפשר להזכיר גם אותו . קטע : 1 מובא כאן כהרחבה לשונית . אפשר להציג בפני הילדים שמות נוספים : קטיף – לפירות שונים ; מסיק – לזיתים ; בציר – לענבים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר