עמוד:100

פעילות 3 סעיף א – אוצר המילים שביאליק משתמש בו כאן שונה מאוד מזה שאנחנו משתמשים בו בדיבור של ימי חול . המילים " קדו שה" ו"מלאכים" שייכות למסגרת הסמנטית של אלוהות , בהקשר של צדיקות , שלמות וטוהר . גם המילה " ברוכה" איננה שכיחה בשפת הדיבור , ומזכירה את " הקדוש ברוך הוא , " כינוי השייך גם הוא למסגרת הסמנטית שתוארה לעיל . אוצר המילים מעיד על מה שראה ביאליק בדמיונו : רגע חגיגי מאוד של התרוממות רוח והתרגשות יוצאת דופן , שבו השבת – שעל פי השורות הבאות נתפסת כמלכה – יורדת מן השמיים . סעיף ב – הילדים מכירים את המילה / מושג "צבא" בהקשרים שונים – הן של שגרת החיים בארץ שבה הצבא הישראלי קשור לפעולות מלחמתיות ומצויד בנשק , והן בהקשר של המשחקים האינטראקטיבייםדמיוניים – המציגים שימוש בכלי נשק הרסניים ומגוונים שבהם ילדים ר בים ממלאים את שעותיהם ליד המחשב . "צבא שלום ומנוחה" הוא צירוף דרמטי , מפתיע , הסותר באופן מוחלט כל דימוי שגרתי של צבא בעיני ילדים ישראלים . זהו צבא של מלאכים נטולי נשק , שעניינם רק הבאת שלום ומנוחה על העולם , ועם זאת השימוש במילה "צבא" מעצים מאוד את כוחה של השבת , את מעמדה ואת יוקרתה . סעיף ג – המילים " בואי המלכה" מעידות על עמדות ורגשות המציפים את המשורר ; הוא מכיר בעליונותה של השבת ובמקורה השמימי , הוא מביע קבלה מוחלטת של סמכותה , חש בעוצמתה ומתרגש מחגיגיותה ומכבודה . פעילות 4 מבחר דוגמאות : " הביתה נשובה , בלב מלא גילה " , " כל פנו ת הבית יזרחו , יזהירו " , " . ואנחנו נכבדך בבגדי חמודו ת , בזמירו ת ותפלו ת ובשלש סעדו ת " . וכן עוד ביטויים המצביעים על ההבדל בין ימי החול ליום השבת . פעילות 1 סעיף ב – השפעתו של אור השבת בבית היא פיזית , רגשית ודתית . הבית מואר באופן שונה מימי החול . נרות השבת אינם מפיצים אור רב , אבל החגיגיות מוסיפה לכוחם ולנוכחותם . השבת שירדה על הבית מקרינה מאורה המיוחד על הבית כולו , שכל פינותיו " יזרחו , יזהירו . " אורה המיוחד של השבת הוא גם תחושה פנימית שחשים בני הבית , והיא נובעת מאווירת החג ומנוכחותם של מלאכי השמים . האור יוצר תחושה נפשית של טוהר וקדושה שבני הבית מתעטפים בהם בזכות השבת . האור הוא גם אורה של התקווה לשבוע טוב , לשקט ולשלווה . פעילות 6 סעיף ב – השורה הראשונה בשני הבתים זהה , שכן שעת כניסת השבת ושעת יציאתה כרוכות בשקיעת השמש המתוארת בשורות הראשונות . הצירוף " שבת המלכה" מופיע בשני הבתים – הן בבוא השבת והן בפרידה ממנה . כך גם התואר " הקדושה , " שתוקפו אינו פג בצאת השבת . מלאכי השלום המתלווים אל השבת בבואה ובצאתה גם הם נוכחים בשני הבתים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר