עמוד:88

פעולת המשוב תהיה כפולה . בשלב הראשון משוב של עמיתים . לאחר תיקון הערות בן או בת הזו ג יבדקו המורים את התוצר , ויכתבו משוב . התלמידים יתקנו את העבודה ורק אז יצרפו אותה לאוגדן . פרטי המשוב מובאים במ ח וון בספר לתלמיד . מומלץ לקבוע מראש איך יאורגן האוגדן . אפשרות סבירה היא סדר א"ב של שמות הספרים . אפשרויות אחרות א"ב של מחברים וא"ב של התלמידים . בכיתות מתקדמות לאחר ארגון כל הקטלוג אפשר להציע גם ארגון על פי נושאים . כדאי שהתלמידים שישאלו את הספר בעקבות ההמלצה יכתבו את שמם על כרטיסיית הספר . כותב ההמלצה יראה בכך משוב חיובי . בכיתות אורייניות מחשב אפשר להכין קטלוג דיגיטלי . השער " בין כסלו לטבת" הפרק "נס גדול היה פה " ( עמוד 011 בספר הלימוד ) נושא : חג החנוכה . מטרות הפרק היבט תוכני- ספרותי – התוודעות חוזרת לסיפו ר חנוכה ההיסטורי , הפעם באמצעות שיר סיפורי ארוך המציג את הפרשה ברוח הומוריסטית . היבט ספרותי- אורייני – מפגש עם יצירה הכתובה בלשון גבוהה , לעתים נמלצת , שמחד גיסא תומכת בסיפור ההיסטורי ומעצימה את הפאתוס הנלווה אליו , ומאידך גיסא - כשהיא מושמת בפי השחקנים ה בלתי רגילים המככבים בהצגה שבשיר – מעצימה את ההומור . היבט ערכי : הזדמנות חוזרת לעסוק בערכים של סיפור החנוכה הנשמרים גם בגרסה ההומוריסטית , כמו כוחו של המנהיג , היחלצות משקיעה , הוכחת קיומם של הכבוד העצמי והגבורה ו ניצחון הרוח על הכוח . השיר שכתב נתן אלתרמן ראה אור לראשונה לפני 61 שנה ויותר , בעיתון " דבר" שהתפרסם בחנוכה , בכסלו תרצ ) ד" דצמבר . ( 0233 השיר הסיפורי הארוך נקרא אז " נס גדול היה פה , " ועם השנים הוא קיבל עוד שם " זה היה בחנוכה" .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר