עמוד:56

הערות והצעות להוראת הפרק פעילות 5 הפעילות נועדה להתרשמות כללית . מכיוון שבפעילות 4 תיעשה השוואה בין הגדרות התלמידים להגדרה במילון , אין צורך להתעכב כאן . פעילות 5 סעיף א – ההגדרה של דניאל – התלמידים צריכים לזהות שההגדרה אי נה מספקת מפני ש דניאל איננו מבדל את העונה , אלא רק משייך את הסתיו לקטגוריה מכלילה – עונת שנה . אמנם זוהי קטגוריה מצומצמת וסגורה , ואפשר למנות את הפריטים השייכים לה , כפי שעשה מילון רב מילים לבית הספר , אך אי אפשר להסביר באמצעותה את המילה כי סתיו ועונה אינן מילים נרדפות . קטגוריה מכלילה מצומצמת כל כך היא דבר לא שכיח . אפשר לציין זאת בשלב העבודה על ההגדרה הזאת או לחזור לכך בהמשך בעת העיסוק על מילים מכלילות אחרות . אפשר גם לנגד זאת להגדרה של חמנית , למשל , שהיא רק צמח אחד מתוך רבים : איש לא יעלה בדעתו למנות את כל הצמחים כאשר משתמשים בהכללה ' צמח' בזמן הגדרת המילה ' חמנית . ' לעומת זאת , בהגדרה של סתיו אפשר בהחלט לפרט את ארבע העונות בגלל מספרן הקטן . סעיף ב – לעומת דניאל , עדן עמדה על הצורך לצרף פרט המבדל את המילה משאר חבריה בקבוצה – מיקומה של העונה על פני רצף העונות בשנה . סעיף ג – גם מאיה וגם יואב הוסיפו מידע משלים שמאפיין את הסתיו . התוספת של מאיה עניי נית ונכונה , אך היא אינה מספקת להגדרה כי עובדה זו נכונה גם לאביב . התוספת של יואב : " מתחיל להיות קר , " מתאימה לסתיו שבא אחרי הקיץ . סעיף ד – החלק השני באמירה של יואב אינו מתאים להגדרה . עם זאת כדאי להבהיר ש לעתים דוגמה ספציפית מסייעת להבנה . לדוגמה , אם נרצה להבהיר את המילה " סתום" אפשר להוסיף אחרי ההגדרה משפט כזה : " כשאני מצונן האף שלי סתום ואני מתקשה לנשום " . הוא מסייע להבנת המשמעות . דבריו של יואב " ואז אבא שלי אומר לי ללבוש סוודר" אישיים ולא מוסיפים להבנת המילה סתיו . המשפטים שצורפו לאחר ההגדרה במילון רב מילים לבית הספר הם : " בישראל הסתיו קצר , ומזג האוויר בו נעים יחסית ; השלכת היא תופעה אופיינית לסתיו בארצות רבות" . לשיקול המורים אם להרחיב בנושא : אפשר לעשות הבחנה בין משפט שהוא נכון בהקשר מסוים , אך אינו תורם להבנת המילה , ובין משפט שתורם להבנת המילה . הערת הרחבה : בסוף הפרק מופיע עמוד מ " מילון רב מילים לבית הספר . " אפשר לבקש מתלמידים מתקדמים לבחון את העמוד ולעמוד על ההבדל בין הגדרה למשפטים מבהירים ולהציג את תוצאות הבדיקה בכיתה . סעיף ה – השיחה אמורה להביא את הילדים להבנה שבכל אחד מהמשפטים שהציעו הילדים יש התייחס ות לסתיו , אך הגדרה המבהירה את המושג מתקבלת רק מצירוף דברי הילדים . 41 שויקה , י' . ( 0221 ) רב מילים לבית הספר . מטח – מרכז טכנולוגי חינוכי . עמוד . 166

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר