עמוד:45

פרקי הספרים לכיתה ג ' : העמקה ותוספות ב כל פרק יש פירוט של הטקסטים המופיעים בו , הסוגות שהם מייצגים ועולמות השיח שאליהם הם משתייכים . כמו כן מפורטות מטרות ההוראה של הפרק : היכולות האורייניות שנרצה לקדם אצל התלמידים . המונח " אוריינות " מתייחס לכל ההיבטים הנקשרים למיומנויות בתחום השפה : היכרות עם הסוגות השונות , כמו מודעות למאפיינים של סיפור ; הבנת תפקידו של הטקסט המידעי ; מה מאפיין כתבה כתת-סוגה ; היכולת להשתמש בתבניות לשוניות בצורה נכונה ועוד . לשם הנוחות נעזרנו בפירוט המטרות בחלוקה הבאה : היבט ספרותי-אורייני , היבט עיוני-אורייני ( בהקשר ש ל סוגות מעולם השיח העיוני , ( היבט לשוני ( עיסוק בדקדוק . ( נוסף ע ל אלו , בכל פרק נלוות הערות מאירות על הפעילויות השונות בפרק וגם הצעות נוספות להרחבת הנעשה בספר התלמיד . כרך א' השער " מתחילים" הפרק "שנה חדשה , התחלה חדשה" ( עמוד 6 בספר הלימוד ) נושא – תחילתה של שנה מאפשרת לדון בנושא של התחלות בכלל . מטרות הפרק פרק הפתיחה של " מילה טובה ג "' הוא בעל אופי קליל ומשחקי , ומטרתו להפנות תשומת לב אל המושג " התחלה " ואל השדה האסוציאטיבי , הוויזואלי והסמנטי שבתוכו חי המושג הזה . בפרק משולבת עבודה עם טקסטים ויזואליים המהווים גירוי להתבוננות , מחשבה ושיחה . לא נלמדים בו טקסטים מילוליים , אולם יש בו הזמנות רבות לשיח מורחב , דבור וכתוב . כמו כן , יש עיסוק בפתגמים הקשורים בהתחלות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר