עמוד:32

את תהליכי הצמיחה וההתפתחות של הילדים כעמל מ תמשך ומפרך , בין היתר משום שהילדים גדלים בין מבוגרים שאינם מבינים את עולמם , ומקלים ראש בקשייהם בדיוק כמו שהם מזלזלים בכישוריהם הטובים וביכולותיהם המופלאות . ההומניזם של קורצ'אק בא לידי ביטוי גם במשפט האופטימי , המראה את השקפתו ההומניסטית – " הרי כל אחד ואחד , ואפילו הגרוע שבנו , רוצה לתקן עצמו " . דרך ארוכה עשתה מחשבת החינוך מאז ועד היום ; ההכרה בשונות התלמידים היא מאבני היסוד של תורת החינוך . בהתאמה למדיניות ההכלה והשילוב , הכיתות הרגילות בבתי הספר הן הטרוגניות יותר , ועל המורים להתאים את ה הוראה ו את דרכי ה למידה לתלמידים שצורכיהם שונים . בהוראת שפה במיוחד יש להביא בחשבון תלמידים שאיכות קריאתם אינה הולמת את גילם , ושאוצר המילים שלהם מקשה את ההבנה ואת ההבעה , תלמידים שזקוקים לתיווך בהבנה , בתכנון ובביצוע של פעילויות למידה ותלמידים שבגלל ידע עולם מצומצם מתקשים ליצור הקשרים בין הטקסט הספרותי למציאות חייהם ולעצמם . לרשות המורה עומדות דרכים מגוונות להנגיש את הטקסט לתלמידים ולהביאם למפגש מוצלח עם יצירות ספרות וקטעי מידע ולפעילויות למידה בכתב ובעל פה : › עבודה בקבוצות קטנות עשויה להיות יעילה מאוד כשמדובר בתלמידים שמתקשים לפעול במליאה – אם בגלל קשיים בקריאה ובלמידה , אם בגלל קשיים בהבעה ואם מטעמים רגשיים . הקבוצה הקטנה מספקת ביטחון ואינטימיות , מאפשרת תקשורת כמעט אישית ומפנה מקום גם לתלמידים האטיים , הפסיביים , ולאלה החוששים מקצב הלמידה , מהתעלמות או מכישלון . › כדאי להקריא את הטקסט לתלמידים לפני קריאה עצמית , ובמידת הצורך – במקום קריאה עצמית . האנרגיה שתלמידים מסוימים נאלצים להשקיע בקריאה מפחיתה את יכולתם לקלוט תכנים ולהבין מבנים לשוניים , והקראה מדויקת והולמת תוכן מפי מבוגר מעניקה לילדים הזדמנות להימנע מתסכול והיא מזניקה את המוטיבציה שלהם להשתתף בשיעור . › כדאי להציג לתלמידים שאלה על נושא הטקסט , ולעזור להם לנסח את הנושא במשפט אחד או שניים " ) זה סיפור על ריב במשפחה ; " " זה סיפור על ילד שאין לו חברים ובסוף מצבו משתפר ; " " זה סיפור על ילדה שמצליחה להשיג מה שהיא רוצה ; " " זה טקסט מידע על ציפורים נודדות" וכו . ( ' משימה כזו מתרגלת חילוץ העיקר מן הטפל , מתרגלת ניסוח תמציתי ומסייעת לתלמידים לארגן את פרטי התוכן ברצף אחד . › במקרים רבים יש ערך לשיחה מקדימה על הטקסט ועל עולם התוכן התרבותי שבו הוא נטוע ; כך כשעוסקים במעשיות ובסיפורי עם , בסיפורים בעלי רקע היסטורי ובטקסטים הנוגעים במקומות אתנו - גיאוגרפיים שונים . השיחה המקדימה היא מעין תשתית ( גם ת כנית , גם פואטית וגם לשונית ) שעליה יוכלו הילדים למקם את ההקשרים ואת הפרשנות שלהם לטקסט . 39 שם , עמ' . 055

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר