עמוד:29

האזנה לטקסטים מלווים בקריינות , קבלת משוב מידי כמענה לשונות – הסביבה המתוקשבת מספקת תמיכה לילדים עם בעיות קשב וריכוז או לילדים עם לקויות למידה . חלק גדול מן הטקסטים בספר הלימוד מלווים בקריינות , וחלקם אף מופיעים בתוך סביבה המאפשרת הגדלה של האותיות בצד שמיעת הקריינות של הטקסט . הפעילויות ההידודיות ( האינטראקטיביות ) המלוות את הגרסה הדיגיטלית של הספר , מפגישות את התלמידים עם עולמות תוכן שונים במגוון אופנים , המאפשרים פיתוח יכולת מגוונת בתהליכי למידה חווייתיים . הסביבה הדיגיטלית מעוררת מוטיבציה ומספקת לתלמיד חיווי מיידי ואפשרות לחזור על ביצוע המשימה עד להצלחה מלאה . צפייה בסרטוני וידיאו – סרטוני הווידי או המשולבים בספר הדיגיטלי עונים על כמה מטרות : א . קישור לעולמם התרבותי של התלמידים ולידע קודם שלהם באמצעות סי פור המחבר את עולם התוכן של היצירה לעולם התלמיד מחוץ לבית הספר . ב . קישור לעולמם התרבותי – לשוני של התלמידים באמצעות חיבור תופעות לשוניות המוכרות לתלמיד לבין תופעות לשוניות ביצירה הנלמדת בפרק . ג . השוואה בין המידע שמספק הטקסט החזותי ( וידיאו ) לבין המידע בטקסט שבספר הלימוד . פעילות מסוג זה מעודדת חשיבה , שאילת שאלות , נקיטת עמדה או הסקת מסקנה . משימות השוואה בין טקסט חזותי לטקסט כתוב מופיעות גם כמשימות סיכום והערכה בספר הלימוד הדיגיטלי . . ד ג ריין לש יח דבור בכיתה . המורה יכול לעצור את הוויד יאו והתלמידים מוזמנים לנבא מה יקרה בהמשך על סמך מה שכבר ראו . בחלק מן הסרטונים מופיעה שקופית שמזמינה את התלמידים לשיח דבור בכיתה . מורים מחברי ספר זה סבורים שהמחשב והאמצעים הטכנולוגיים האחרים ( כמו הווידיאו ) לעולם לא יחליפו את המורים . עם זאת , מורים שישלטו בהיבטים הפדגוגים של המחשב וירתמו אותם להשבחה של איכות ההוראה והלמידה ייהנו מיתרונות שמציעה הטכנולוגיה , כמו שמודגם להלן : משימות הערכה מקוונות – בספר הדיגיטלי נוספו שכבות מידע המכילות משימות ההערכה וסיכום של הנלמד בפרק . המורים יוכלו לבחור באיזה אופן להשתמש בהיצע – כמבחן או כסיכום . כלי זה מאפשר מיפוי התוצאות לפי תלמיד ולפי שאלה ומעניק תמונת מצב מהימנה של נושאי הלימוד . מענה לשונו ת בין תלמידים – הפעילויות המלוות את הספר הדיגיטלי נותנות מענה הן לתלמידים מתקשים והן לתלמידים מצטיינים . כתיבה באמצעות המקלדת , גרירה במקום העתקה למחברת , הק שבה חוזרת לטקסט מלווה בקריינות הן יכולות טכנולוגיות ה מק לות על הלמידה והופכות אותה לחווייתית עבור התלמיד המתקשה . פעילויות אחרות עשויות לאתגר את החשיבה , את הקריאה וההפקה של טקסטים על ידי תלמידים מתקדמים . ההיצע המגוון מסייע ל מורים לתת מענה לתלמידים בעלי סגנונות למידה שונים . הרחבת המסגרת הלימודית ומקורות המידע – אלו מתכוונים לתמוך במורים בגיוון דרכי ההוראה . למשל , פתיחה של יחידת לימוד באמצעות סרטון וידיאו ובעקבותיו דיון בתופעות לשוניות בסרטון . המורים יכולים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר