עמוד:7

פרפר – רסיסי ילדות מתקופת השואה" בפרק " ימים מיוחדים ( " כדאי להציע לתלמידים לקרוא את הספר השלם . כמו כן , כדאי להציע להם לחפש ספרים נוספים של יוצרים שפגשו בספר ונהנו מיצירותיהם וספרים על נושאים שעוררו בהם עניין . ( ראו הרחבה בנושא הספר השלם בעמוד ( . 411 › הערכה – יחידות הערכה מסכמות נמצאות בגרסה הדיגיטלית של הספרים . היחידות מציע ות רכיבים סגורים הנבדקים באופן אוטומטי ורכיבים פתוחים הכוללים מחוונים ונבדקים על ידי המור ים . כמו כן מפוזרות בספרים פעילויות רבות המובילות את התלמידים לקראת תוצר . אלו יכולות לשמש את המורה ל הערכה מעצבת . למשל , בנושא ההבעה בכתב , ניתן למצוא בספר משימות מגוונות שעשויות להצביע על התקדמותו של התלמיד בכתיבה : כתיבת טקסט לכריכה אחורית של ספר , כתיבת טקסט טיעוני - שכנועי , כתיבת סיפור דמיוני , כתיבת הגדרה מילונית , כתיבת טקסט למגדיר חרקים , הכנת דף מידע , סיפור על מקרה הנקשר לביטוי שנלמד בפרק , ועוד . כמו כן מוצעים בספר מחוונים המסייעים לבקרת איכות הטקסט המובע בעל פה או בכתב . › מודולאריות וגמישות – הספרים בנויים באופן מודולארי . כל פרק הוא , בדרך כלל , יחידה עצמאית , שאינה תלויה ביחידות אחרות . מבנה זה מאפשר למורים לבחור את סדר הוראת הפרקים באופן המתאים להם ולכיתתם ולקבוע את הרצף הנכון להם . אפשר להאריך את משך ההוראה בפרק אחד ולקצר בפרק אחר , למשל : ללמד רק חלק מהטקסטים או לבצע רק חלק מהפעילויות . באשר לפעילויות בטקסטים – אין הכרח לבצע את כולן , אך סדר הפעילויות הוא , בדרך כלל , היררכי . › התאמה לשו נות התלמידים › המודולאריות בספרים מאפשרת התאמה ליכולות השונות ולצרכים השונים של התלמידים בכיתה . גם הגיוון בטקסטים ( סוגי הטקסטים ורמתם הלשונית ) מאפשר בחירה והתאמה של טקסטים ופעילויות לפי רמת התלמידים . התשאול בפעילויות מגוון , והוא כולל שאלות ברמות שונות של קושי . ( הרחבה בנושא זה ראו בעמ' ( . 30 › הקפדה על ייצוג ויזואלי בעל ערך ומותאם – תשומת לב לגודל אות , סוגי גופנים , חילופי גופנים ( בכותרות , בהבחנה בין טקסט לפעילות וכד , ( ' מרווחים בין שורות ובין פסקות . תמונות ואיורים מופיעים הן כאמצעי המחשה והן כטקסטים חזותיים שהתלמידים מוזמנים " לקרוא , " לפרש , לתת עליהם את הדעת , להכיר . העימוד בספר נותן מע נה לשני מצבי שימוש , קריאה בספר המודפס , וקריאה והקרנה של הספר בגרסתו הדיגיטלית תוך התחשבות בממשק הדיגיטלי . האיורים בספר נבחרו בקפידה מתוך גישה הרואה במוצר המכוון לילדים גם אמצעי לחינוך אסתטי , ומביאה בחשבון את תלמידי כיתה ג' בעידן הנוכחי כקבוצה החשופה להיצף ויזואלי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר