עמוד:5

עקרונות הסדרה העקרונות שהספרים מושתתים עליהם , מתאימים לעקרונות תכנית הלימודים בתוספת הדגשים , שמטרתם לענות על הצרכים הספציפיים של תלמידים בכיתה . 'ג › למידת שפה אינטגרטיבית : נושא , עולם שיח וסוגה היוצרים עיגון הקשרי להוראת השפה – בספר , על שני כרכיו 30 , פרקים המאורגנים ב- 01 שערים נושאיים . בכל שער מיוצגות סוגות שונות , ובכל פרק יש מיקוד בעולמות השיח הרלוונטיים ( בדרך כלל עולם שיח אחד , ( תוך הדגשה של סוגה אחת מרכזית ( אם מוצגים טקסטים בסוגות אחרות , הם משמשים כרקע . ( התלמידים בוחנים את הטקסטים מצד תוכנם , ואגב הקריאה הם לומדים להכיר את הסוגה ואת מאפייניה . המבנים הלשוניים ודפוסי השיח נלמדים כאמצעים להבנה וכמשרתים את צורכי הביטוי של התלמידים . › הצגת מגוון ( תוכני ומתודי ) – הספר מציע מפגש עם מגוון נושאים ועם מגוון סוגות ותת - סוגות . הפעילויות בכל פרק מכוונות לארבע מיומנויות השפה - כתיבה , קריאה , האזנה ודיבור - והן מגוונות מבחינת אופני התשאול ומבחינת רמות ההבנה הנדרשות . הגיוון מתבטא גם בהרכב של הפעילויות – מפעילויות עצמאיות לפעילויות בזוגות ובקבוצות ועד לפעילויות במליאה . › למידה מעגלית – התלמידים פוגשים פעמים אחדות כל אחת מסוגות-העל ( או-תת - הסוגות , ( ובכל מפגש הם מחדדים היבט אחר של הסוגה המשתקף בטקסטים . למשל , תת -הסוגה " כתבה " מופיעה בכמה פרקים : בפרק " כלבים , צבי ים ובני אדם" ( כרך א ) מופיעות שתי כתבות ויש עיסוק במאפיינים של כתבה וכך גם בפרק " בר יכת ה חורף היא שלולית" ( כרך א . ( בפרק " לעוף" ( כרך א ) הילדים פוגשים כתבה המתארת סיפור מציאותי שמזכיר את הסיפור הבדיוני שנלמד מוקדם יותר בפרק . דוגמה אחרת לעיסוק חוזר בטקסטים בעלי מכנה משותף היא העיסוק במדרשים . המעגליות באה לידי ביטוי גם במפגשים עם יצירות ספרות : התלמידים מתבקשים בפרקים שונים להתבונן בדמויות ראשיות , לשתף ( בע"פ ובכתב ) את מידת ההזדהות איתן , להסביר את פעולותיהן ומניעיהן , להסכים או לערער על שיקולי הדעת שלהן ועוד . לדוגמה : " תחרות בחול לוהט" בפרק " סיפור קיץ" ( כרך ב , עמ וד ( 030 " ו רציתי לעוף כמו פרפר – רסיסי ילדות מתקופת השואה " בפרק " ימים מיוחדים " ( כרך ב , עמוד . ( 61 במפגשים עם שירה ה תלמידים חוזרים ומתבקשים להעלות אסוציאציות ותחושות בעקבות קריאת השירים ולבחון אמצעים אמנותיים , לדוגמה העיסוק המעגלי בנושא החזרות בשירה , ראו השיר : " יוסי ילד שלי מוצלח" בפרק " פוגשים שירים , פוגשים ילדים" ( כרך א , עמוד ( 01 וגם בשיר " גברת עם כלבלב" שמופיע בפרק "שתי גברות " ( כרך ב , עמוד . ( 36 4 הספר חולק לשני כרכים כדי לא להכביד על תלמידים צעירים בנשיאת ספר עב כרס .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר