עמוד:169

. 1 א . איזה חדש מופיע ראשון בשיר ? ב . באיזה בית בשיר מופיע חדש ניסן ? ג . איזה חדש מופיע בבית האחרון ? ד . שימו לב לבית החמישי . במה הוא שונה מקודמיו ? . 2 ערכו רשימה של שמות חדשי השנה בסדר הנכון , לפי הופעתם בשיר . . 3 א . קראו שורות מן השיר : " בחשון ירד יורה" ( בית ( 1 " בתמוז ואב שמחנו / אחר קציר" ( בית ( 4 לפי הדגמאות האלה , על מה חשבה נעמי שמר כשכתבה על חדשי השנה ? ב . מצאו עוד שתי דגמאות מתאימות מן השיר . העתיקו אותן . . 4 א . שימו לב לשורה האחרונה בשיר . במה היא יוצאת דפן ? ב . תארו לעצמכם שבמקום השורה האחרונה , נעמי שמר היתה מצירת שלט כדי לכון את הקוראים . מה היא היתה כותבת על השלט ? כתבו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר