עמוד:144

שמות רבים לירושלים דן אלמגור שמות הרבה לירושלים וכל שם נאה מחברו ... קרית מלך רם קריה נאמנה משוש כל הארץ עיר בה דוד חנה שמות הרבה לירושלים וכל שם יפה מחברו ... יפה נוף , כתר בהרים אריאל , עיר של זהב ואם נבוא , נבוא למנות היום את שמותיה של ירושלים יכלה הניר ותיבש הדיו ותיגע כל יד והם לא יכלו ... נאה מכל , מכל השמות נאה מכל - השם ירושלים . נשתת - בנוי ירושלים באמצעיתו של עולם ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם , וירושלים באמצעיתה של ארץ ישראל , ובית המקדש באמצע ירושלים , וההיכל באמצע בית המקדש , והארון באמצע ההיכל , ואבן שתיה לפני הארון , שממנה נשתת העולם . מדרש תנחומא , קדושים , י יום ירושלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר