עמוד:207

מות יוסף כב וישב יוסף במצרים , הוא ובית אביו . ויחי יוסף מאה ועשר שנים . כג וירא יוסף לאפרים בני שלשים , גם בני מכיר בן מנשה ילדו על ברכי יוסף . כד ויאמר יוסף אל אחיו : אנכי מת , ואלהים פקד יפקד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב . כה וישבע יוסף את בני ישראל לאמר : פקד יפקד אלהים אתכם , והעלתם את עצמתי מזה . כו וימת יוסף בן מאה ועשר שנים , ויחנטו אתו , ויישם בארון במצרים . בנישלשים ( כג : ( שלשים = נכדים . בני שלשים = נינים . מכיר בן מנשה ( כג : ( שם הנכד של יוסף . ילדו ( כג : ( נולדו . פקד יפקד ( כד : ( יזכר . הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב ( כד : ( ארץ כנען , שאלהים הבטיח אותה לשלשת האבות . וישבע ( כה : ( השביע , בקש מהם להבטיח לו . מזה ( כה : ( מכאן , מארץ מצרים . ויחנטו ( כו : ( עשו לו טפול שמשמר את הגוף אחריהמות . ויישם ( כו : ( שמו אותו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר