עמוד:198

פרק מח יעקבהיהכברזקןועמדלמות . לפנימותוהואבקשלברךאת מנשה ואפרים , הבנים של יוסף . מנשה היה הבכור , ואפרים היה הצעיר , אבל יעקב החליף את המקום של הידים שלו והפך את הסדר . הוא ברך את אפרים כאלו הוא הגדול , ואת מנשה כאלו הוא הצעיר ו ... זו לא היתה טעות . א ויהי אחרי הדברים האלה , ויאמר ליוסף : הנה אביך חלה . ויקח את שני בניו עמו , את מנשה ואת אפרים . ב ויגד ליעקב , ויאמר : הנה בנך יוסף בא אליך . ויתחזק ישראל וישב על המטה . ג ויאמר יעקב אל יוסף : אל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען , ויברך אתי . ד ויאמר אלי : הנני מפרך והרביתך , ונתתיך לקהל עמים , ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחזת עולם . ה ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד באי אליך מצרימה , לי הם . אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי . ו ומולדתך אשר הולדת אחריהם , לך יהיו . על שם אחיהם יקראו בנחלתם . ז ואני בבאי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך , בעוד כברת ארץ לבא אפרתה , ואקברה שם בדרך אפרת הוא בית לחם . ח › וירא ישראל את בני יוסף , ויאמר : מי אלה ? ט ויאמר יוסף אל אביו : בני הם , אשר נתן לי אלהים בזה . ויאמר : קחם נא אלי ואברכם . י ועיני ישראל כבדו מזקן , לא יוכל לראות . ויגש אתם אליו , וישק להם ויחבק להם . יא ויאמר ישראל אל יוסף : ראה פניך לא פללתי , והנה הראה אתי אלהים גם את זרעך . יב › ויוצא יוסף אתם מעם ברכיו , וישתחו לאפיו ארצה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר