עמוד:187

כז ויאמר עבדך אבי אלינו : אתם ידעתם כי שנים ילדה לי אשתי . כח ויצא האחד מאתי , ואמר : אך טרף טרף , ולא ראיתיו עד הנה . כט ולקחתם גם את זה מעם פני וקרהו אסון , והורדתם את שיבתי ברעה שאלה . ל ועתה כבאי אל עבדך אבי , והנער איננו אתנו , ונפשו קשורה בנפשו . לא והיה כראותו כי אין הנער - ומת , והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאלה . לב כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר : אם לא אביאנו אליך , וחטאתי לאבי כל הימים . לג ועתה ישב נא עבדך תחת הנער , עבד לאדני , והנער יעל עם אחיו . לד כי איך אעלה אל אבי , והנער איננו אתי ? פן אראה ברע אשר ימצא את אבי . שנים ילדה לי אשתי ( כז : ( אשתי ( רחל ) ילדה לי רק שני בנים . ואמר אך טרף טרף ( כח : ( אמרתי שהוא נטרף ומת . גם את זה ( כט : ( גם את הבן הזה . וקרהו אסון ( כט : ( אם יקרה לו משהו רע . והורדתם את שיבתי ברעה שאלה ( כט : ( תגרמו שאני אמות מרב צער . כבאי אל עבדך אבי : ( ל ) כאשר אחזר אל אבי . ונפשו קשורה בנפשו : ( ל ) הם קשורים מאוד זה לזה . עבדך ערב את הנער מעם אבי ( לב : ( אני לקחתי מאבא שלי את האחריות לבנימין . עכשו אני אחראי לשלומו של בנימין . וחטאתי לאבי כל הימים ( לב : ( אבא שלי לא יסלח לי על זה לעולם . ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני ( לג : ( אני אהיה עבד שלך במקום בנימין . פן אראה ברע אשר ימצא את אבי ( לד : ( אני חושש שיקרה אסון לאבא שלי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר