עמוד:186

נאום יהודה יח ויגש אליו יהודה ויאמר : בי אדני , ידבר נא עבדך דבר באזני אדני , ואל יחר אפך בעבדך , כי כמוך כפרעה . יט אדני שאל את עבדיו לאמר : היש לכם אב או אח ? כ ונאמר אל אדני : יש לנו אב זקן וילד זקנים קטן , ואחיו מת , ויותר הוא לבדו לאמו , ואביו אהבו . כא ותאמר אל עבדיך : הורדהו אלי , ואשימה עיני עליו . כב ונאמר אל אדני : לא יוכל הנער לעזב את אביו . ועזב את אביו , ומת . כג ותאמר אל עבדיך : אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם , לא תספון לראות פני . כד ויהי כי עלינו אל עבדך אבי , ונגד לו את דברי אדני . כה ויאמר אבינו : שבו שברו לנו מעט אכל . כו ונאמר : לא נוכל לרדת . אם יש אחינו הקטן אתנו וירדנו , כי לא נוכל לראות פני האיש , ואחינו הקטן איננו אתנו . ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ( יח : ( אני רוצה לומר לך משהו . ואל יחר אפך בעבדך ( יח : ( אל תכעס עלי . כי כמוך כפרעה ( יח : ( אתה חשוב כמו פרעה מלך מצרים . וילד זקנים : ( כ ) ילד שנולד לאבא שלנו כשהוא היה כבר זקן . ויותר הוא לבדו לאמו : ( כ ) הוא היחיד מהילדים של אמו ( רחל ) שנשאר בחיים . ועזב את אביו ומת ( כב : ( אם הוא יעזב את אבא שלו – אבא שלו ימות . לא תספון לראות פני ( כג : ( לא תוכלו עוד להפגש אתי . כי עלינו אל עבדך אבי ( כד : ( כאשר הגענו אל אבינו . אם יש אחינו הקטן אתנו ( כו : ( רק אם אחינו הקטן יבוא אתנו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר