עמוד:175

יח ויאמר אלהם יוסף ביום השלישי : זאת עשו וחיו , את האלהים אני ירא . יט אם כנים אתם , אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם , ואתם לכו הביאו שבר רעבון בתיכם . כ ואת אחיכם הקטן תביאו אלי , ויאמנו דבריכם ולא תמותו . ויעשו כן . כא ויאמרו איש אל אחיו : אבל אשמים אנחנו על אחינו , אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו , על כן באה אלינו הצרה הזאת . כב ויען ראובן אתם לאמר : הלוא אמרתי אליכם לאמר : אל תחטאו בילד , ולא שמעתם . וגם דמו הנה נדרש . כג והם לא ידעו כי שמע יוסף , כי המליץ בינתם . וחיו ( יח : ( ותשארו בחיים . את האלהים אנירא ( יח : ( אני מכבד את אלהים ומפחד ממנו . בבית משמרכם ( יט : ( בבית-הסהר . שבר רעבון בתיכם ( יט : ( האכל שקניתם לאנשים הרעבים בבית שלכם . ויאמנודבריכם : ( כ ) ואז יתברר שהדברים שאמרתם נכונים . אשר ראינו צרת נפשובהתחננואלינו ולא שמענו ( כא : ( אנחנו אשמים שראינו את הצרה של יוסף ושמענו את הבקשות שלו לעזרה , ולא עשינו דבר . ויען ראובן אתם ( כב : ( ראובן ענה לאחים . אל תחטאו בילד ( כב : ( אל תעשו משהו רע ליוסף . וגםדמו הנה נדרש ( כב : ( מה שקורה לנו עכשו הוא תוצאה של מה שעשינו ליוסף . המליץ בינתם ( כג : ( המתרגם נמצא בין יוסף לאחים ועוזר להם להבין זה את זה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר