עמוד:173

יעקב שולח את בניו למצרים א וירא יעקב כי יש שבר במצרים , ויאמר יעקב לבניו : למה תתראו ? ב ויאמר : הנה שמעתי כי יש שבר במצרים , רדו שמה ושברו לנו משם , ונחיה ולא נמות . ג וירדו אחי יוסף עשרה , לשבר בר ממצרים . ד ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו , כי אמר : פן יקראנו אסון . האחים נפגשים עם יוסף ה ויבאו בני ישראל לשבר בתוך הבאים , כי היה הרעב בארץ כנען . ו ויוסף הוא השליט על הארץ , הוא המשביר לכל עם הארץ . ויבאו אחי יוסף וישתחוו לו אפים ארצה . ז וירא יוסף את אחיו ויכרם , ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות , ויאמר אלהם : מאין באתם ? ויאמרו : מארץ כנען , לשבר אכל . שבר : ( א ) מזון , אכל . למה תתראו : ( א ) למה אתם מסתכלים זה על זה ולא עושים כלום כדי שיהיה לנו אכל ? ושברו לנו משם : ( ב ) תקנו לנו מזון משם . בר : ( ג ) תבואה – חטה ושעורה שטוחנים לקמח כדי לאפות לחם . אחייוסף : ( ד ) האח של יוסף ( בנימין היה האח של יוסף מאותה אמא – רחל . ( את אחיו : ( ד ) עם אחיו . השליט : ( ו ) המושל , האחראי . המשביר : ( ו ) מי שמוכר תבואה . עם הארץ : ( ו ) האנשים . ויכרם : ( ז ) הכיר אותם , זהה אותם . ויתנכר אליהם : ( ז ) העמיד פנים שהוא אדם זר , שהוא נכרי . קשות : ( ז ) בקשיחות , בלי רגש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר