עמוד:171

נג ותכלינה שבע שני השבע אשר היה בארץ מצרים . נד ותחלינה שבע שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף , ויהי רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם . נה ותרעב כל ארץ מצרים , ויצעק העם אל פרעה ללחם . ויאמר פרעה לכל מצרים : לכו אל יוסף , אשר יאמר לכם תעשו . נו והרעב היה על כל פני הארץ , ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבר למצרים , ויחזק הרעב בארץ מצרים . נז וכל הארץ באו מצרימה לשבר אל יוסף , כי חזק הרעב בכל הארץ . ותכלינה ( נג : ( הסתימו . ותחלינה ( נד : ( התחילו . כאשר אמר יוסף ( נד : ( כמו שאמר יוסף כשפתר את חלומות פרעה . ויצעק העם אל פרעה ללחם ( נה : ( העם בקש מפרעה לחם לאכל . אשר יאמר לכם תעשו ( נה : ( כל מה שיוסף יאמר לכם אתם צריכים לעשות . על כל פני הארץ ( נו : ( בכל הארצות באזור . את כל אשר בהם ( נו : ( את כל מה שהיה במחסנים של התבואה . וישבר ( נו : ( מכר מזון , מכר אכל . ויחזק ( נו : ( נעשה חזק וקשה . וכל הארץ ( נז : ( כל אנשי הארצות השכנות . לשבר אל יוסף ( נז : ( לקנות אכל מיוסף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר