עמוד:167

כה ויאמר יוסף אל פרעה : חלום פרעה אחד הוא . את אשר האלהים עשה , הגיד לפרעה . כו שבע פרת הטבת שבע שנים הנה , ושבע השבלים הטבת שבע שנים הנה . חלום אחד הוא . כז ושבע הפרות הרקות והרעת העלת אחריהן שבע שנים הנה , ושבע השבלים הרקות , שדפות הקדים , יהיו שבע שני רעב . כח הוא הדבר אשר דברתי אל פרעה , אשר האלהים עשה הראה את פרעה . כט הנה שבע שנים באות , שבע גדול בכל ארץ מצרים . ל וקמו שבע שני רעב אחריהן , ונשכח כל השבע בארץ מצרים , וכלה הרעב את הארץ . לא ולא יודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא אחרי כן , כי כבד הוא מאד . לב ועל השנות החלום אל פרעה פעמים , כי נכון הדבר מעם האלהים , וממהר האלהים לעשתו . חלום פרעה אחד הוא ( כה : ( שני החלומות הם בעצם חלום אחד , יש להם משמעות אחת . את אשר האלהים עשה הגיד לפרעה ( כה : ( אלהים מגלה לפרעה מה הוא עומד לעשות . הנה ( כו : ( הן . שני רעב ( כז : ( שנים של רעב . שבע ( כט : ( שפע של אכל , כשהאנשים שבעים . וקמו : ( ל ) באו . וכלה : ( ל ) הרס , השמיד . ולא יודע השבע ( לא : ( לא יזכרו את האכל הרב כי לא ישאר ממנו דבר . השנות החלום ( לב : ( שהחלום חזר , שהחלום הופיע פעמים . כי נכון הדבר מעם האלהים ( לב : ( אלהים כבר החליט לעשות את מה שהופיע בחלום פרעה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר