עמוד:165

דברי שר המשקים ט וידבר שר המשקים את פרעה לאמר : את חטאי אני מזכיר היום . י פרעה קצף על עבדיו , ויתן אתי במשמר בית שר הטבחים , אתי ואת שר האפים . יא ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא , איש כפתרון חלמו חלמנו . יב ושם אתנו נער עברי , עבד לשר הטבחים , ונספר לו , ויפתר לנו את חלמתינו , איש כחלמו פתר . יג ויהי כאשר פתר לנו כן היה , אתי השיב על כני , ואתו תלה . פרעה קורא ליוסף יד וישלח פרעה ויקרא את יוסף , ויריצהו מן הבור , ויגלח ויחלף שמלתיו , ויבא אל פרעה . טו ויאמר פרעה אל יוסף : חלום חלמתי , ופתר אין אתו . ואני שמעתי עליך לאמר : תשמע חלום לפתר אתו . טז ויען יוסף את פרעה לאמר : בלעדי , אלהים יענה את שלום פרעה . את חטאיאנימזכיר היום : ( ט ) אני מזכיר היום את הדברים הרעים שעשיתי בעבר . קצף : ( י ) כעס . איש כפתרון חלמו חלמנו ( יא : ( לכל אחד מאתנו היה פתרון אחר לחלום שלו . נער עברי ( יב : ( נער מארץ כנען . איש כחלמו פתר ( יב : ( נתן פתרון מתאים לכל חלום . כאשר פתר לנו כן היה ( יג : ( הפתרון של החלומות התאים בדיוק לדברים שקרו אחר כך . אתי השיב על כני ( יג : ( פרעה השיב אותי לתפקיד שהיה לי . ויריצהו מן הבור ( יד : ( הוציאו אותו בריצה מבית-הסהר . תשמע חלום לפתר אתו ( טו : ( אתה שומע חלום ומבין את המשמעות שלו . בלעדי ( טז : ( זה לא אני . אלהים יענה את שלום פרעה ( טז : ( אלהים הוא זה שיענה לפרעה תשובה שתבטיח את שלומו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר