עמוד:162

טז וירא שר האפים כי טוב פתר , ויאמר אל יוסף : אף אני בחלומי והנה שלשה סלי חרי על ראשי . יז ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אפה . והעוף אכל אתם מן הסל מעל ראשי . יח ויען יוסף ויאמר : זה פתרנו : שלשת הסלים שלשת ימים הם . יט בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ , ואכל העוף את בשרך מעליך . יום הלדת לפרעה כ ויהי ביום השלישי , יום הלדת את פרעה , ויעש משתה לכל עבדיו , וישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האפים בתוך עבדיו . כא וישב את שר המשקים על משקהו , ויתן הכוס על כף פרעה . כב ואת שר האפים תלה , כאשר פתר להם יוסף . כג ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו . סלי חרי ( טז : ( סלים שיש בהם חרים – כמו ברשת . מכל מאכל פרעה מעשה אפה ( יז : ( מכל סוגי האכל שהאופה מכין , מכל סוגי המאפים . ישא פרעה את ראשך מעליך ( יט : ( יתן לך ענש מות . וישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האפים : ( כ ) פרעה הוציא אותם מבית-הסהר . על משקהו ( כא : ( לתפקיד שלו , להיות אחראי למשקאות בארמון המלך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר