עמוד:114

לז ויען יצחק ויאמר לעשו : הן גביר שמתיו לך ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים , ודגן ותירש סמכתיו . ולכה אפוא מה אעשה בני ? לח ויאמר עשו אל אביו : הברכה אחת הוא לך אבי ? ברכני גם אני אבי . וישא עשו קלו ויבך . לט ויען יצחק אביו ויאמר אליו : הנה משמני הארץ יהיה מושבך , ומטל השמים מעל . מ ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבד . והיה כאשר תריד , ופרקת עלו מעל צוארך . מא וישטם עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו . ויאמר עשו בלבו : יקרבו ימי אבל אבי , ואהרגה את יעקב אחי . גביר שמתיו לך ( לז : ( ברכתי אותו שהוא ישלט בך . סמכתיו ( לז : ( נתתי לו . הברכה אחת היא לך אבי ( לח : ( האם יש לך רק ברכה אחת – רק הברכה שנתת ליעקב ? וישא עשו קלו ויבך ( לח : ( עשו בכה בקול רם . משמני הארץ יהיה מושבך ( לט : ( תגור במקום פורה . ומטל השמים מעל ( לט : ( המקום שתגור בו יקבל הרבה טל וגשם . ועל חרבך תחיה : ( מ ) תהיה איש מלחמה . והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך : ( מ ) כאשר תמרד – תצליח להשתחרר ממנו . וישטם ( מא : ( שנא . יקרבו ימי אבל אבי ( מא : ( אחרי שאבי ימות וימי האבל יעברו ... ואהרגה אתיעקב אחי ( מא : ( אהרג את יעקב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר