עמוד:113

עשו מגלה מה קרה ל ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב , ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו , ועשו אחיו בא מצידו . לא ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו , ויאמר לאביו : יקם אבי ויאכל מציד בנו , בעבר תברכני נפשך . לב ויאמר לו יצחק אביו : מי אתה ? ויאמר : אני בנך בכרך עשו . לג ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד , ויאמר : מי אפוא הוא הצד ציד ויבא לי ואכל מכל בטרם תבוא ואברכהו ? גם ברוך יהיה . לד כשמע עשו את דברי אביו , ויצעק צעקה גדלה ומרה עד מאד , ויאמר לאביו : ברכני גם אני אבי . לה ויאמר : בא אחיך במרמה , ויקח ברכתך . לו ויאמר : הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים ? את בכרתי לקח , והנה עתה לקח ברכתי . ויאמר : הלא אצלת לי ברכה ? כלה : ( ל ) סים . אך יצא יצא יעקב : ( ל ) ברגע שיעקב יצא . ויחרד ( לג : ( נחרד , נבהל . מי אפוא הוא ( לג : ( אם כן , מי הוא ? בטרם תבוא ( לג : ( לפני שאתה באת . גם ברוך יהיה ( לג : ( יעקב ישאר מברך . במרמה ( לה : ( ברמאות , בשקר . הכי קרא שמו יעקב ( לו : ( האם מפני שהשם שלו " יעקב ... " ויעקבני זה פעמים ( לו : ( הוא רמה אותי כבר פעמים . הלא אצלת ( לו : ( האם לא שמרת ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר