עמוד:107

ה עקב אשר שמע אברהם בקלי , וישמר משמרתי , מצותי , חקותי ותורתי . ו וישב יצחק בגרר . ז וישאלו אנשי המקום לאשתו , ויאמר : אחתי הוא , כי ירא לאמר אשתי , פן יהרגני אנשי המקום על רבקה , כי טובת מראה הוא . ח ויהי כי ארכו לו שם הימים , וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון , וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו . ט ויקרא אבימלך ליצחק , ויאמר : אך הנה אשתך הוא , ואיך אמרת אחתי הוא ? ויאמר אליו יצחק : כי אמרתי פן אמות עליה . י ויאמר אבימלך : מה זאת עשית לנו ? כמעט שכב אחד העם את אשתך , והבאת עלינו אשם . יא ויצו אבימלך את כל העם לאמר : הנגע באיש הזה ובאשתו - מות יומת . העשר של יצחק יב ויזרע יצחק בארץ ההוא , וימצא בשנה ההוא מאה שערים , ויברכהו יהוה . יג ויגדל האיש , וילך הלוך וגדל , עד כי גדל מאד . יד ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבדה רבה , ויקנאו אתו פלשתים . וימצא ( יב : ( השיג , הצליח לקבל . מאה שערים ( יב : ( פי 100 מכמות הזרעים שזרע . ויגדל ( יג : ( התעשר , נעשה עשיר . מקנה צאן ומקנה בקר ( יד : ( גם כבשים ועזים וגם פרות . ועבדה רבה ( יד : ( עבדים רבים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר