עמוד:102

מות אברהם ז ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי : מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים . ח ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע , ויאסף אל עמיו . ט ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה , אל שדה עפרן בן צחר החתי אשר על פני ממרא . י › השדה אשר קנה אברהם מאת בני חת , שמה קבר אברהם ושרה אשתו . יא ויהי אחרי מות אברהם , ויברך אלהים את יצחק בנו , וישב יצחק עם באר לחי ראי . יב ואלה תלדת ישמעאל בן אברהם , אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם . יג ואלה שמות בני ישמעאל , בשמתם לתולדתם : בכר ישמעאל נבית , וקדר ואדבאל ומבשם . יד ומשמע ודומה ומשא . טו חדד ותימא , יטור נפיש וקדמה . טז אלה הם בני ישמעאל ואלה שמתם בחצריהם ובטירתם , שנים עשר נשיאם לאמתם . יז ואלה שני חיי ישמעאל - מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים . ויגוע וימת ויאסף אל עמיו . יח וישכנו מחוילה עד שור אשר על פני מצרים , באכה אשורה . על פני כל אחיו נפל . ימי שני חיי אברהם : ( ז ) מספר השנים שאברהם חי . ויגוע : ( ח ) גוע , מת . בשיבה טובה : ( ח ) בגיל מבגר , זקן מאוד . ושבע : ( ח ) היה לו הרבה מכל דבר , הוא היה עשיר ומכבד . ויאסף אל עמיו : ( ח ) מת . קבר : ( י ) נקבר ( נקברו . ( וישב יצחק עם באר לחי ראי ( יא : ( יצחק גר באזור באר לחי ראי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר