עמוד:94

העבד יוצא לדרך ופוגש את רבקה י ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדניו וילך , וכל טוב אדניו בידו , ויקם וילך אל ארם נהרים אל עיר נחור . יא ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים , לעת ערב לעת צאת השאבת . יב ויאמר : יהוה אלהי אדני אברהם , הקרה נא לפני היום , ועשה חסד עם אדני אברהם . יג הנה אנכי נצב על עין המים , ובנות אנשי העיר יצאת לשאב מים . יד והיה הנער אשר אמר אליה : הטי נא כדך ואשתה , ואמרה : שתה , וגם גמליך אשקה - אתה הכחת לעבדך ליצחק , ובה אדע כי עשית חסד עם אדני . הפגישה ליד הבאר טו ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יצאת , אשר ילדה לבתואל בן מלכה אשת נחור אחי אברהם , וכדה על שכמה . טז והנער טבת מראה מאד , בתולה ואיש לא ידעה . ותרד העינה ותמלא כדה ותעל . וכל טוב אדניו : ( י ) כל הדברים הטובים שהיו לאדון שלו , לאברהם . עיר נחור : ( י ) העיר שבה גר נחור , אח של אברהם . ויברך הגמלים ( יא : ( מהמלה "ברך-ברכים : " העמיד את הגמלים על הברכים שלהם למנוחה . לעת צאת השאבת ( יא : ( בזמן שהנשים יוצאות לשאב מים , להוציא מים מן הבאר . הקרה ( יב : ( תעשה שמה שאני מבקש – יקרה ( שאפגש את האשה המתאימה . ( חסד ( יב : ( טובה גדולה . נצב על עין המים ( יג : ( עומד על יד המעין . הטי נא כדך ( יד : ( מזגי לי מכדך . אתה הכחת ( יד : ( אותה בחרת . טרם כלה ( טו : ( עדין לא סים . אשר ילדה לבתואל ( טו : ( שנולדה לבתואל , הבת של בתואל . טבת מראה מאוד ( טז : ( יפה מאוד . ואיש לא ידעה ( טז : ( עדין לא התחתנה . ותרד העינה ( טז : ( ירדה אל המעין . ותעל ( טז : ( עלתה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר