עמוד:85

הגר וישמעאל במדבר באר שבע יד וישכם אברהם בבקר , ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר , שם על שכמה , ואת הילד , וישלחה . ותלך ותתע במדבר באר שבע . טו ויכלו המים מן החמת , ותשלך את הילד תחת אחד השיחם . טז ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת , כי אמרה : אל אראה במות הילד . ותשב מנגד ותשא את קלה ותבך . יז וישמע אלהים את קול הנער , ויקרא מלאך אלהים אל הגר מן השמים , ויאמר לה : מה לך הגר ? אל תיראי , כי שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שם . יח קומי שאי את הנער , והחזיקי את ידך בו , כי לגוי גדול אשימנו . יט ויפקח אלהים את עיניה , ותרא באר מים , ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער . כ ויהי אלהים את הנער ויגדל , וישב במדבר ויהי רבה קשת . כא וישב במדבר פארן , ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים . וחמת מים ( יד : ( כלי למים , סוג של מימיה עשויה מעור . על שכמה ( יד : ( על השכם שלה , על הכתף שלה . ותתע ( יד : ( תעתה בדרך . ויכלו ( טו : ( כלו , נגמרו . ותשלך את הילד ( טו : ( הניחה את הילד ועזבה אותו . כמטחוי קשת ( טז : ( רחוק , במרחק של חץ שיורים מקשת . אל אראה במות הילד ( טז : ( שלא אראה איך הילד שלי מת . אל תיראי ( יז : ( אל תפחדי . באשר הוא שם ( יז : ( במקום שבו הוא נמצא . שאי ( יח : ( הרימי . ויפקח אלהים את עיניה ( יט : ( אלהים עזר לה לראות . ותרא ( יט : ( ראתה . ותשק את הנער ( יט : ( השקתה את הילד , נתנה לישמעאל לשתות . ויהי אלהים את הנער : ( כ ) אלהים היה עם ישמעאל ועזר לו . וישב : ( כ ) ישב , גר . רבה קשת : ( כ ) יורה בקשת , ציד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר