עמוד:82

טו ויאמר אבימלך : הנה ארצי לפניך , בטוב בעיניך שב . טז ולשרה אמר : הנה נתתי אלף כסף לאחיך , הנה הוא לך כסות עינים לכל אשר אתך , ואת כל ונכחת . יז ויתפלל אברהם אל האלהים , וירפא אלהים את אבימלך ואת אשתו ואמהתיו , וילדו . יח כי עצר עצר יהוה בעד כל רחם לבית אבימלך , על דבר שרה אשת אברהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר