עמוד:63

הריב בין שרי להגר ד ויבא אל הגר ותהר , ותרא כי הרתה , ותקל גברתה בעיניה . ה ותאמר שרי אל אברם : חמסי עליך ! אנכי נתתי שפחתי בחיקך , ותרא כי הרתה ואקל בעיניה . ישפט יהוה ביני וביניך . ו ויאמר אברם אל שרי : הנה שפחתך בידך , עשי לה הטוב בעיניך . ותענה שרי , ותברח מפניה . מלאך ה' מתגלה להגר ומבשר לה בשורה טובה ז וימצאה מלאך יהוה על עין המים במדבר , על העין בדרך שור . ח ויאמר : הגר שפחת שרי , אי מזה באת ואנה תלכי ? ותאמר : מפני שרי גברתי אנכי ברחת . ותהר , הרתה : ( ד ) היתה בהריון . ותקל גברתה בעיניה : ( ד ) הגר לא כבדה את שרי , גברתה . חמסי עליך : ( ה ) בגללך נגרמה לי רעה . נתתי שפחתי בחיקך : ( ה ) נתתי לך את השפחה שלילאשה . ואקל בעיניה : ( ה ) היא לא מכבדת אותי . עשי לה הטוב בעיניך : ( ו ) עשי לה מה שאת רוצה . ותענה : ( ו ) ענתה אותה , הציקה לה . ותברח מפניה : ( ו ) הגר ברחה משרי . עין המים : ( ז ) מעין מים . בדרך שור : ( ז ) בדרך שמובילה אל מדבר שור . אי מזה : ( ח ) מאין ? ואנה : ( ח ) ולאן ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר