עמוד:56

פתרון המריבה ח ויאמר אברם אל לוט : אל נא תהי מריבה ביני ובינך , ובין רעי ובין רעיך , כי אנשים אחים אנחנו . ט הלא כל הארץ לפניך , הפרד נא מעלי . אם השמאל ואימנה , ואם הימין ואשמאילה . י וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כלה משקה , לפני שחת יהוה את סדם ואת עמרה , כגן יהוה כארץ מצרים , באכה צער . יא ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן , ויסע לוט מקדם , ויפרדו איש מעל אחיו . יב אברם ישב בארץ כנען , ולוט ישב בערי הככר , ויאהל עד סדם . יג ואנשי סדם רעים וחטאים ליהוה מאד . כי אנשים אחים אנחנו : ( ח ) אנחנו קרובי משפחה . מעלי : ( ט ) ממני . אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה : ( ט ) אם תבחר לגור באזור השמאלי – אני אגור באזור הימני , אבל אם תבחר לגור באזור הימני – אני אגור באזור השמאלי . וישא לוט את עיניו : ( י ) לוט הרים את עיניו , הסתכל . ככר הירדן : ( י ) שם של אזור בעמק הירדן . כלה משקה : ( י ) יש בה שפע מים להשקות את השדות . לפני שחת יהוה : ( י ) לפני שאלהים השמיד . כגן יהוה : ( י ) כמו גן , 'ה כמו גן עדן . כארץ מצרים : ( י ) כמו ארץ מצרים . באכה צער : ( י ) לוט הסתכל על כל האזור עד העיר צער . ויפרדו איש מעל אחיו ( יא : ( נפרדו זה מזה . ויאהל ( יב : ( בנה את האהלים שלו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר