עמוד:42

קשת בענן יב ויאמר אלהים : זאת אות הברית אשר אני נתן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם , לדרת עולם . יג את קשתי נתתי בענן , והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ . יד והיה בענני ענן על הארץ , ונראתה הקשת בענן . טו וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם , ובין כל נפש חיה בכל בשר , ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר . טז והיתה הקשת בענן , וראיתיה לזכר ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ . יז ויאמר אלהים אל נח : זאת אות הברית אשר הקמתי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ . זאת אות הברית ( יב : ( זה הסמל של הברית . כל נפש חיה ( יב : ( כל היצורים החיים . ברית עולם ( טז : ( ברית שתהיה קימת תמיד , לעולם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר