עמוד:37

ז וישלח את הערב , ויצא יצוא ושוב עד יבשת המים מעל הארץ . ח וישלח את היונה מאתו , לראות הקלו המים מעל פני האדמה . ט ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התבה , כי מים על פני כל הארץ , וישלח ידו ויקחה , ויבא אתה אליו אל התבה . יצוא ושוב : ( ז ) יצא ושב , יצא מן התבה וחזר אליה . עד יבשת המים : ( ז ) עד שהמים התיבשו . מאתו : ( ח ) ממנו . הקלו המים : ( ח ) האם יש פחות מים ? מנוח : ( ט ) מקום לנוח . ותשב : ( ט ) שבה , חזרה . ויקחה : ( ט ) לקח אותה . ויבא אתה אליו : ( ט ) הביא אותה , החזיר אותה אליו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר