עמוד:22

גרוש אדם וחוה מגן עדן כ ויקרא האדם שם אשתו חוה , כי הוא היתה אם כל חי . כא ויעש יהוה אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם . כב ויאמר יהוה אלהים : הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע , ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים , ואכל וחי לעלם . כג וישלחהו יהוה אלהים מגן עדן , לעבד את האדמה אשר לקח משם . כד ויגרש את האדם , וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים ואת להט החרב המתהפכת , לשמר את דרך עץ החיים . אם כל חי : ( כ ) אמא של כל האנשים בעולם . כתנות עור ( כא : ( בגדים ללבש על הגוף . הן ( כב : ( הרי . כאחד ממנו ( כב : ( כמו אחד מאתנו , כמו אלהים . ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעלם ( כב : ( עכשו האדם יכול לאכל גם מעץ החיים ולחיות לעולם . וישלחהו ( כג : ( שלח אותו , גרש אותו . לקח משם ( כג : ( נלקח מהאדמה , נעשה מאדמה . וישכן ( כד : ( שם את הכרובים , הניח אותם . מקדם ( כד : ( ממזרח . הכרבים ( כד : ( מלאכים שהתפקיד שלהם לשמר על דרך עץ החיים . להט החרב המתהפכת ( כד : ( חרב לוהטת , בוערת , ומתהפכת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר