עמוד:19

ה' מברר מי אחראי ח וישמעו את קול יהוה אלהים מתהלך בגן לרוח היום , ויתחבא האדם ואשתו מפני יהוה אלהים בתוך עץ הגן . ט ויקרא יהוה אלהים אל האדם , ויאמר לו : איכה ? י ויאמר : את קלך שמעתי בגן , ואירא כי עירם אנכי ואחבא . יא ויאמר : מי הגיד לך כי עירם אתה ? המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת ? יב ויאמר האדם : האשה אשר נתתה עמדי , הוא נתנה לי מן העץ ואכל . יג ויאמר יהוה אלהים לאשה : מה זאת עשית ? ותאמר האשה : הנחש השיאני ואכל . איכה : ( ט ) איה אתה ? איפה אתה ? ואירא : ( י ) נבהלתי , פחדתי . הגיד ( יא : ( אמר . המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת ( יא : ( האם אכלת מהעץ שצויתי עליך לא לאכל ממנו ? האשה אשר נתתה עמדי ( יב : ( האשה שנתת לי . השיאני ( יג : ( השפיע עלי , פתה אותי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר