עמוד:13

היום השביעי א ויכלו השמים והארץ וכל צבאם . ב ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה , וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה . ג ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו , כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות . ויכלו : ( א ) הסתימו , נגמרו . הבריאה שלהם הסתימה . צבאם : ( א ) כל מה שנברא אתם . וישבת , ( ב ) שבת : ( ג ) הפסיק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר