עמוד:200

תמונות ואיורים עמ' Richard Peterson / shutterstoc כ . com - 11 עמ' - 22 מצילומי יהודית גרעין-כל . מתוך אתר פיקיוויקי עמ' Hamster ק an / shutterstoc כ . com - 23 עמ' xan ג e ל in / shutterstoc כ . com - 27 ר עמ' 82 שמאל עליון Photo : ) ק i כ e ד an ת en ג a כ er - עמ' arcin Per כ ows כ i / shutterstoc כ . com - ( 1 ) 29 ק עמ' shutterstoc כ . com - ( 2 ) 29 / ל pixe ר עמ' 3 . 0 - ( 3 ) 30 דק-רד דד repo כ . jpg , דד Photo : ד › r ת an c מ rano , http : // commons . wi כ imedia . org / wi כ i / Fi ל e : ר er % ד 3 % עמ' enno ק chae ז er / shutterstoc כ . com - ( 4 ) 03 ק עמ' 35 ימין עליון Gucio ך 55 / shutterstoc כ . com - עמ' 03 אמצע שמאל - צילום : פנחס אמתי עמ' 03 ימין תח תון a ל s ל uts כ y / shutterstoc כ . com - עמ' - 47 צילום : משה מילנר , לע"מ עמ' - ( 1 ) 49 כרזה . פורים , עדלידע , תשט"ו , תל-אביב -יפו . מעצבים : שמואל גרונדמן ופאול קור . באדיבות משפחות האמנים והארכיון הציוני המרכזי , ירושלים עמ' - ( 2 ) 49 כרזה . פורים בירושלים , עדלידע זוטא , תשי . 3352 - ז" מעצב : שלמה לוי . באדיבות האמן , עיריית ירושלים , והארכיון הציוני המרכזי , ירושלים עמ' - ( 3 ) 51 כרזה . פורים בירושלים , עדלידא זוטא , תשי " ט- . 3353 מעצב : שלמה לוי . באדיבות האמן , עיריית ירושלים וארכיון " בצלאל" עמ' - ( 4 ) 51 כרזה . עדלידע זוטא בירושלים . . 3363 מעצב : יוסי שטרן . באדיבות העמותה להנצחת הצייר יוסי שטרן ז"ל וארכיון " בצלאל" עמ' - ( 5 ) 53 מאוסף הארכיון העירוני תל אביב- יפו עמ' - 54 צילום : פזית קוטלר עמ' - 57 עיריית ירושלים עמ' G-matpc-02356 [ - 99 דד ongress , Prints & Photographs ד i צ ision , ] L ד- ד ז Li ג rary o ע מ' - 100 צילום : זולטן קלוגר , לשכת העיתונות הממשלתית עמ' - 108 עוזי שמיר , החברה להגנת הטבע , עמק הצבאים עמ' - 110 מוזיאון פעיל עין יעל עמ' - 114 צילום : ד"ר אבישי טייכר . מתוך אתר פיקיוויקי עמ' - 116 מוזיאון ארצות המקרא , ירושלים עמ' 111 ימין - מוזיאון פעיל עי ן יעל עמ' 111 שמאל - עוזי שמיר , החברה להגנת הטבע , עמק הצבאים עמ' 183 ימין - מוזיאון ארצות המקרא , ירושלים עמ' 183 שמאל - צילום : ד"ר אבישי טייכר . מתוך אתר פיקיוויקי עמ' - 123 צילום : אורן יעקובוביץ עמ' - 126 צילום : תמר נויגרטן עמ' - 127 צילום : אורן יעקובוביץ ע מ' - 146 חקר ימים ואגמים לישראל עמ' - 148 צילום : בלה גליל , חקר ימים ואגמים לישראל עמ' / shutterstoc כ . com - 149 כת piotrw עמ' – 152 צילום : תמר נויגרטן עמ' emens / shutterstoc כ . com – 153 לדל arce ק עמ' - 160 מנשה קדישמן . התרוממות , פלדה , . 3320-3362 צילום : דבורה גרוד ה עמ' - 161 הנרי מור , דמות מסובה , ברונזה , , 3324-3363 אוסף מוזיאון תל- אביב לאמנות . צילום : דבורה גרודה עמ' - 162 דב פייגין , פסל בגן העצמאות בתל אביב , ברזל צבוע , . 3382 צילום : ד"ר אבישי טייכר . מתוך אתר פיקיוויקי עמ' - 363 , 167 יהונתן גפן , אלרגיה , הוצאת דביר , . 2441 מאייר : איציק רנרט . © כל הזכויות שמורות להוצאת דביר , אור יהודה עמ' - 170 אואן קולפר , האגדה על מרפי בטטה , . 2448 מאייר : טוני רוס . © כל הזכויות שמורות להוצאת כנרת , אור יהודה עמ' - 171 תמי שם - טוב , חתול בא הביתה -מדריך לילדים לגידול חתולים , . 2433 מאיירת : מירה פרידמן . © כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל אביב עמ' - 175 קרלו קולודי , הרפתקאותיו של פינוקיו , . 2440 מאייר : אורי אשי © . כל הזכויות שמורות להוצאת כרמל , ירושלים עמ' 112 כריכות ספרים של ע' הלל , מימין לשמאל מלמעלה למטה - דודי שמחה , מאיירת : רות צרפתי , הוצאת הקיבוץ המאוחד ; אותי לראות אף אחד לא יכול , מאיירת : רות צרפתי , , 3362 הוצאת מסדה ; בלבול למה ככה , ? מאייר : שמואל כץ , הוצאת מסדה ; ספר הקשקושירים , מאיירת : אורה איל , , 3388 הוצאת ר . סירקיס מוציאים לאור ; יוסי ילד שלי מוצלח , מאיירת : ליאת יניב , הוצאת עם עובד ; יוסי ילד שלי מוצלח , מאייר שמואל כץ , הוצאת מסדה השתדלנו לאתר ולציין את כל בעלי הזכויות לפריטים המופיעים בספר זה . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה , ואם יובאו לידיעתנו - נתקנן במהדורה הבאה . ort has ג een made to locate and credit all copyright holders . ד n case o ז omission or mista כ e please contact the זז Every e pu ג lisher ז or correction in ז uture editions .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר