עמוד:808

פרק ז א ולבני יששכר תולע ופואה ישוב ושמרון ארבעה : ב ובני תולע עזי ורפיה ויריאל ויחמי ויבשם ושמואל ראשים לבית-אבותם לתולע גבורי חיל לתלדותם מספרם בימי דויד עשרים-ושנים אלף ושש מאות : ג ובני עזי יזרחיה ובני יזרחיה מיכאל ועבדיה ויואל ישיה חמשה ראשים כלם : ד ועליהם לתלדותם לבית אבותם גדודי צבא מלחמה שלשים וששה אלף כי-הרבו נשים ובנים : ה ואחיהם לכל משפחות יששכר גבורי חילים שמונים ושבעה אלף התיחשם לכל : ו בנימן בלע ובכר וידיעאל שלשה : ז ובני בלע אצבון ועזי ועזיאל וירימות ועירי חמשה ראשי בית אבות גבורי חילים והתיחשם עשרים ושנים אלף ושלשים וארבעה : ח ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה וענתות ועלמת כל-אלה בני-בכר : ט והתיחשם לתלדותם ראשי בית אבותם גבורי חיל עשרים אלף ומאתים : י ובני ידיעאל בלהן ובני בלהן יעוש ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן ותרשיש ואחישחר : יא כל-אלה בני ידיעאל לראשי האבות גבורי חילים שבעה-עשר אלף ומאתים יצאי צבא למלחמה : יב ושפם וחפם בני עיר חשם בני אחר : יג בני נפתלי יחציאל וגוני ויצר ושלום בני בלהה : יד בני מנשה אשריאל אשר ילדה פילגשו הארמיה ילדה את-מכיר אבי גלעד : טו ומכיר לקח אשה לחפים ולשפים ושם אחתו מעכה ושם השני צלפחד ותהינה לצלפחד בנות : טז ותלד מעכה אשת-מכיר בן ותקרא שמו פרש ושם אחיו שרש מגרשיה : נג ואת-יקמעם ואת-מגרשיה ואת-בית חורון ואת-מגרשיה : נד ואת-אילון ואתמגרשיה ואת-גת-רמון ואת-מגרשיה : נה וממחצית מחה מנשה את-ענר ואת-מגרשיה ואתבלעם ואת-מגרשיה למשפחת לבני-קהת הנותרים : נו לבני גרשום ממשפחת חצי מחה מנשה את-גולן בבשן ואת-מגרשיה ואת-עשתרות ואת-מגרשיה : נז וממחה יששכר אתקדש ואת-מגרשיה את-דברת ואת-מגרשיה : נח ואת-ראמות ואת-מגרשיה ואת-ענם ואתמגרשיה : נט וממחה אשר את-משל ואת-מגרשיה ואת-עבדון ואת-מגרשיה : ס ואת-חוקק ואת-מגרשיה ואת-רחב ואת-מגרשיה : סא וממחה נפתלי את-קדש בגליל ואת-מגרשיה ואת-חמון ואת-מגרשיה ואת-קריתים ואת-מגרשיה : סב לבני מררי הנותרים ממחה זבולן את-רמונו ואת-מגרשיה את-תבור ואת-מגרשיה : סג ומעבר לירדן ירחו למזרח הירדן ממחה ראובן את-בצר במדבר ואת-מגרשיה ואת-יהצה ואת-מגרשיה : סד ואת-קדמות ואתמגרשיה ואת-מיפעת ואת-מגרשיה : סה וממחה-גד את-ראמות בגלעד ואת-מגרשיה ואתמחנים ואת-מגרשיה : סו ואת-חשבון ואת-מגרשיה ואת-יעזיר ואת-מגרשיה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר