עמוד:750

פרק א א ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המלך מהדו ועד-כוש שבע ועשרים ומאה מדינה : ב בימים ההם כשבת המלך אחשורוש על כמא מלכותו אשר בשושן הבירה : ג בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל-שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרתמים ושרי המדינות לפניו : ד בהראתו את-עשר כבוד מלכותו ואת-יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומאת יום : ה ובמלואת הימים האלה עשה המלך לכל-העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד-קטן משתה שבעת ימים בחצר גנת ביתן המלך : ו חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי-בוץ וארגמן על-גלילי כסף ועמודי שש מחות זהב וכסף על רצפת בהט-ושש ודר וסחרת : ז והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך : ח והשתיה כדת אין אנס כי-כן ימד המלך על כל-רב ביתו לעשות כרצון איש-ואיש : ט גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשורוש : י ביום השביעי כטוב לב-המלך ביין אמר למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס שבעת המריסים המשרתים את-פני המלך אחשורוש : יא להביא את-ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את-יפיה כי-טובת מראה היא : יב ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד המריסים ויקצף המלך מאד וחמתו בערה בו : יג ויאמר המלך לחכמים ידעי העתים כי-כן דבר המלך לפני כל-ידעי דת ודין : יד והקרב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן שבעת שרי פרס ומדי ראי פני המלך הישבים ראשנה במלכות : טו כדת מהלעשות במלכה ושתי על אשר לא-עשתה את-מאמר המלך אחשורוש ביד המריסים : טז ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא על-המלך לבדו עותה ושתי המלכה כי על-כל-השרים ועל-כל-העמים אשר בכל-מדינות המלך אחשורוש : יז כי-יצא דבר-המלכה על-כל-הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באמרם המלך אחשורוש אמר להביא את-ושתי המלכה לפניו ולאבאה : יח והיום הזה תאמרנה שרות פרס-ומדי אשר שמעו את-דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף : יט אם-על-המלך טוב יצא דבר-מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס-ומדי ולא יעבור אשר לא-תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש ומלכותה יתן המלך לרעותה החובה אסתר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר