עמוד:746

פרק ט א כי את-כל-זה נתתי אל-לבי ולבור את-כל-זה אשר הצדיקים והחכמים ועבדיהם ביד האלהים גם-אהבה גם-שנאה אין יודע האדם הכל לפניהם : ב הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע לחוב ולחהור ולחמא ולזבח ולאשר איננו זבח כחוב כחטא הנשבע כאשר שבועה ירא : ג זה רע בכל אשר-נעשה תחת השמש כי-מקרה אחד לכל וגם לב בני-האדם פרק ח א מי-כהחכם ומי יודע פשר דבר חכמת אדם תאיר פניו ועז פניו ישנא : ב אני פי-מלך שמור ועל דברת שבועת אלהים : ג אל-תבהל מפניו תלך אל-תעמד בדבר רע כי כל-אשר יחפץ יעשה : ד באשר דבר-מלך שלטון ומי יאמר-לו מה-תעשה : ה שומר מצוה לא ידע דבר רע ועת ומשפט ידע לב חכם : ו כי לכל-חפץ יש עת ומשפט כי-רעת האדם רבה עליו : ז כי-איננו ידע מה-שיהיה כי כאשר יהיה מי יגיד לו : ח אין אדם שליט ברוח לכלוא אתהרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא-ימלט רשע את-בעליו : ט את-כלזה ראיתי ונתון את-לבי לכל-מעשה אשר נעשה תחת השמש עת אשר שלט האדם באדם לרע לו : י ובכן ראיתי רשעים קברים ובאו וממקום קדוש יהלכו וישתכחו בעיר אשר כןעשו גם-זה הבל : יא אשר אין-נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה על-כן מלא לב בני-האדם בהם לעשות רע : יב אשר חטא עשה רע מאת ומאריך לו כי גם-יודע אני אשר יהיה-חוב ליראי האלהים אשר ייראו מלפניו : יג וטוב לא-יהיה לרשע ולא-יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני אלהים : יד יש-הבל אשר נעשה על-הארץ אשר יש צדיקים אשר מגיע אלהם כמעשה הרשעים ויש רשעים שמגיע אלהם כמעשה הצדיקים אמרתי שגם-זה הבל : טו ושבחתי אני את-השמחה אשר אין-טוב לאדם תחת השמש כי אם-לאכול ולשתות ולשמוח והוא ילונו בעמלו ימי חייו אשר-נתן-לו האלהים תחת השמש : טז כאשר נתתי את-לבי לדעת חכמה ולראות את-הענין אשר נעשה על-הארץ כי גם ביום ובלילה שנה בעיניו איננו ראה : יז וראיתי את-כל-מעשה האלהים כי לא יוכל האדם למצוא את-המעשה אשר נעשה תחת-השמש בשל אשר יעמל האדם לבקש ולא ימצא וגם אם-יאמר החכם לדעת לא יוכל למצא : אלה לא מצאתי : כט לבד ראה-זה מצאתי אשר עשה האלהים את-האדם ישר והמה בקשו חשבנות רבים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר