עמוד:735

לגאל : ז וזאת לפנים בישראל על-הגאולה ועל-התמורה לקים כל-דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה בישראל : ח ויאמר הגאל לבעז קנה-לך וישלף נעלו : ט ויאמר בעז לזקנים וכל-העם עדים אתם היום כי קניתי את-כל-אשר לאלימלך ואת כל-אשר לכליון ומחלון מיד נעמי : י וגם את-רות המאביה אשת מחלון קניתי לי לאשה להקים שם-המת על-נחלתו ולא-יכרת שם-המת מעם אחיו ומשער מקומו עדים אתם היום : יא ויאמרו כלהעם אשר-בשער והזקנים עדים יתן יהוה את-האשה הבאה אל-ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את-בית ישראל ועשה-חיל באפרתה וקרא-שם בבית לחם : יב ויהי ביתך כבית פרץ אשר-ילדה תמר ליהודה מן-הזרע אשר יתן יהוה לך מן-הנערה הזאת : יג ויקח בעז את-רות ותהי-לו לאשה ויבא אליה ויתן יהוה לה הריון ותלד בן : יד ותאמרנה הנשים אלנעמי ברוך יהוה אשר לא השבית לך גאל היום ויקרא שמו בישראל : טו והיה לך למשיב נפש ולכלכל את-שיבתך כי כלתך אשר-אהבתך ילדתו אשר-היא טובה לך משבעה בנים : טז ותקח נעמי את-הילד ותשתהו בחיקה ותהי-לו לאמנת : יז ותקראנה לו השכנות שם לאמר ילד-בן לנעמי ותקראנה שמו עובד הוא אבי-ישי אבי דוד : יח ואלה תולדות פרץ פרץ הוליד את-חצרון : יט וחצרון הוליד את-רם ורם הוליד את-עמינדב : כ ועמינדב הוליד את-נחשון ונחשון הוליד את-שלמה : כא ושלמון הוליד את-בעז ובעז הוליד את-עובד : כב ועבד הוליד את-ישי וישי הוליד את-דוד :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר