עמוד:572

פרק ב א והיה מספר בני-ישראל כחול הים אשר לא-ימד ולא ימפר והיה במקום אשר-יאמר להם לא-עמי אתם יאמר להם בני אל-חי : ב ונקבצו בני-יהודה ובני-ישראל יחדו ושמו להם ראש אחד ועלו מן-הארץ כי גדול יום יזרעאל : ג אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה : ד ריבו באמכם ריבו כי-היא לא אשתי ואנכי לא אישה ותסר זנוניה מפניה ונאפופיה מבין שדיה : ה פן-אפשיטנה ערמה והצגתיה כיום הולדה ושמתיה כמדבר ושתה כארץ ציה והמתיה בצמא : ו ואת-בניה לא ארחם כי-בני זנונים המה : ז כי זנתה אמם הבישה הורתם כי אמרה אלכה אחרי מאהבי נתני לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני ושקויי : ח לכן הנני-שך את-דרכך במירים וגדרתי את-גדרה ונתיבותיה לא תמצא : ט ורדפה את-מאהביה ולאתשיג אתם ובקשתם ולא תמצא ואמרה אלכה ואשובה אל-אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה : י והיא לא ידעה כי אנכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצהר וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל : יא לכן אשוב ולקחתי דגני בעתו ותירושי במועדו והצלתי צמרי ופשתי לכמות את-ערותה : יב ועתה אגלה את-נבלתה לעיני מאהביה ואיש לא-יצילנה מידי : יג והשבתי פרק א א דבר-יהוה אשר היה אל-הושע בן-בארי בימי עזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה ובימי ירבעם בן-יואש מלך ישראל : ב תחלת דבר-יהוה בהושע פ ויאמר יהוה אל-הושע לך קחלך אשת זנונים וילדי זנונים כי-זנה תזנה הארץ מאחרי יהוה : ג וילך ויקח את-גמר בתדבלים ותהר ותלד-לו בן : ד ויאמר יהוה אליו קרא שמו יזרעאל כי-עוד מעט ופקדתי אתדמי יזרעאל על-בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל : ה והיה ביום ההוא ושברתי אתקשת ישראל בעמק יזרעאל : ו ותהר עוד ותלד בת ויאמר לו קרא שמה לא רחמה כי לא אוסיף עוד ארחם את-בית ישראל כי-נשא אשא להם : ז ואת-בית יהודה ארחם והושעתים ביהוה אלהיהם ולא אושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה בסוסים ובפרשים : ח ותגמל את-לא רחמה ותהר ותלד בן : ט ויאמר קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנכי לא-אהיה לכם : הושע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר