עמוד:522

פרק א א ויהי בשלשים שנה ברביעי בחמשה לחדש ואני בתוך-הגולה על-נהר-כבר נפתחו השמים ואראה מראות אלהים : ב בחמשה לחדש היא השנה החמישית לגלות המלך יויכין : ג היה היה דבר-יהוה אל-יחזקאל בן-בוזי הכהן בארץ כשדים על-נהר-כבר ותהי עליו שם יד-יהוה : ד וארא והנה רוח סערה באה מן-הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונגה לו סביב ומתוכה כעין החשמל מתוך האש : ה ומתוכה דמות ארבע חיות וזה מראיהן דמות אדם להנה : ו וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים לאחת להם : ז ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל ונצצים כעין נחשת קלל : ח וידי אדם מתחת כנפיהם על ארבעת רבעיהם ופניהם וכנפיהם לארבעתם : ט חברת אשה אל-אחותה כנפיהם לא-ימבו בלכתן איש אל-עבר פניו ילכו : י ודמות פניהם פני אדם ופני אריה אל-הימין לארבעתם ופני-שור מהשמאול לארבעתן ופני-נשר לארבעתן : יא ופניהם וכנפיהם פרדות מלמעלה לאיש שתים חברות איש ושתים מכמות את גויתיהנה : יב ואיש אל-עבר פניו ילכו אל אשר יהיהשמה הרוח ללכת ילכו לא ימבו בלכתן : יג ודמות החיות מראיהם כגחלי-אש בערות כמראה הלפדים היא מתהלכת בין החיות ונגה לאש ומן-האש יוצא ברק : יד והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק : טו וארא החיות והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פניו : טז מראה האופנים ומעשיהם כעין תרשיש ודמות אחד לארבעתן ומראיהם ומעשיהם כאשר יהיה האופן בתוך האופן : יז על-ארבעת רבעיהן בלכתם ילכו לא ימבו בלכתן : יח וגביהן וגבה להם ויראה להם וגבתם מלאת עינים סביב לארבעתן : יט ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם ובהנשא החיות מעל הארץ ינשאו האופנים : כ על אשר יהיה-שם הרוח ללכת ילכו שמה הרוח ללכת והאופנים ינשאו לעמתם כי רוח החיה באופנים : כא בלכתם ילכו ובעמדם יעמדו ובהנשאם מעל הארץ ינשאו האופנים לעמתם כי רוח החיה באופנים : כב ודמות על-ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא נטוי על-ראשיהם מלמעלה : כג ותחת הרקיע כנפיהם ישרות אשה אל-אחותה לאיש שתים מכמות להנה ולאיש שתים מכמות להנה את גויתיהם : כד ואשמע את-קול כנפיהם כקול מים רבים כקול-שדי בלכתם קול יחזקאל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר