עמוד:507

פרק מא א ויהי בחדש השביעי בא ישמעאל בן-נתניה בן-אלישמע מזרע המלוכה ורבי המלך ועשרה אנשים אתו אל-גדליהו בן-אחיקם המצפתה ויאכלו שם לחם יחדו במצפה : ב ויקם ישמעאל בן-נתניה ועשרת האנשים אשר-היו אתו ויכו את-גדליהו בן-אחיקם בן-שפן בחרב וימת אתו אשר-הפקיד מלך-בבל בארץ : ג ואת כל-היהודים אשר-היו אתו את-גדליהו במצפה ואת-הכשדים אשר נמצאו-שם את אנשי המלחמה הכה ישמעאל : ד ויהי ביום השני להמית את-גדליהו ואיש לא ידע : ה ויבאו אנשים משכם משלו ומשמרון שמנים איש מגלחי זקן וקרעי בגדים ומתגדדים ומנחה ולבונה בידם להביא בית יהוה : ו ויצא ישמעאל בן-נתניה לקראתם מן-המצפה הלך הלך ובכה ויהי כפגש אתם ויאמר אליהם באו אלגדליהו בן-אחיקם : ז ויהי כבואם אל-תוך העיר וישחטם ישמעאל בן-נתניה אל-תוך הבור הוא והאנשים אשר-אתו : ח ועשרה אנשים נמצאו-בם ויאמרו אל-ישמעאל אל-תמתנו כייש-לנו מטמנים בשדה חחים ושערים ושמן ודבש ויחדל ולא המיתם בתוך אחיהם : ט והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל-פגרי האנשים אשר הכה ביד-גדליהו הוא אשר עשה המלך אסא מפני בעשא מלך-ישראל אתו מלא ישמעאל בן-נתניהו חללים : י וישב ישמעאל את-כל-שארית העם אשר במצפה את-בנות המלך ואת-כל-העם הנשארים במצפה אשר הפקיד נבוזראדן רב-טבחים את-גדליהו בן-אחיקם וישבם ישמעאל בן-נתניה וילך לעבר אל-בני עמון : יא וישמע יוחנן בן-קרח וכל-שרי החילים אשר אתו את כל-הרעה אשר עשה ישמעאל בן-נתניה : יב ויקחו את-כל-האנשים וילכו להלחם עם-ישמעאל בןנתניה וימצאו אתו אל-מים רבים אשר בגבעון : יג ויהי כראות כל-העם אשר את-ישמעאל את-יוחנן בן-קרח ואת כל-שרי החילים אשר אתו וישמחו : יד ויסבו כל-העם אשר-שבה ישמעאל מן-המצפה וישבו וילכו אל-יוחנן בן-קרח : טו וישמעאל בן-נתניה נמלט בשמנה מכל-המקמות אשר נדחו-שם ויבאו ארץ-יהודה אל-גדליהו המצפתה ויאספו יין וקיץ הרבה מאד : יג ויוחנן בן-קרח וכל-שרי החילים אשר בשדה באו אל-גדליהו המצפתה : יד ויאמרו אליו הידע תדע כי בעליס מלך בני-עמון שלח את-ישמעאל בן-נתניה להכתך נפש ולאהאמין להם גדליהו בן-אחיקם : טו ויוחנן בן-קרח אמר אל-גדליהו במתר במצפה לאמר אלכה נא ואכה את-ישמעאל בן-נתניה ואיש לא ידע למה יככה נפש ונפצו כל-יהודה הנקבצים אליך ואבדה שארית יהודה : טז ויאמר גדליהו בן-אחיקם אל-יוחנן בן-קרח אלתעשה את-הדבר הזה כי-שקר אתה דבר אל-ישמעאל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר