עמוד:462

פרק סה א נדרשתי ללוא שאלו נמצאתי ללא בקשני אמרתי הנני הנני אל-גוי לא-קרא בשמי : ב פרשתי ידי כל-היום אל-עם סורר ההלכים הדרך לא-טוב אחר מחשבתיהם : ג העם המכעיסים אותי על-פני תמיד זבחים בגנות ומקחרים על-הלבנים : ד הישבים בקברים ובנצורים ילינו האכלים בשר החזיר ומרק פגלים כליהם : ה האמרים קרב אליך אל-תגשבי כי קדשתיך אלה עשן באפי אש יקדת כל-היום : ו הנה כתובה לפני לא אחשה כי אםשלמתי ושלמתי על-חיקם : ז עונתיכם ועונת אבותיכם יחדו אמר יהוה אשר קחרו עלההרים ועל-הגבעות חרפוני ומדתי פעלתם ראשנה אל-חיקם : ח כה אמר יהוה כאשר ימצא התירוש באשכול ואמר אל-תשחיתהו כי ברכה בו כן אעשה למען עבדי לבלתי השחית הכל : ט והוצאתי מיעקב זרע ומיהודה יורש הרי וירשוה בחירי ועבדי ישכנו-שמה : י והיה השרון לנוה-צאן ועמק עכור לרבץ בקר לעמי אשר דרשוני : יא ואתם עזבי יהוה השכחים את-הר קדשי הערכים לגד שלחן והממלאים למני ממסך : יב ומניתי אתכם לחרב וכלכם לחבח תכרעו יען קראתי ולא עניתם דברתי ולא שמעתם ותעשו הרע בעיני ובאשר לאחפצתי בחרתם : יג לכן כה-אמר אדני יהוה הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ישמחו ואתם תבשו : יד הנה עבדי ירנו מחוב לב ואתם תצעקו פרק סד א כקדח אש המסים מים תבעה-אש להודיע שמך לצריך מפניך גוים ירגזו : ב בעשותך נוראות לא נקוה ירדת מפניך הרים נזלו : ג ומעולם לא-שמעו לא האזינו עין לא-ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה-לו : ד פגעת את-שש ועשה צדק בדרכיך יזכרוך הן-אתה קצפת ונחטא בהם עולם ונושע : ה ונהי כחמא כלנו וכבגד עדים כל-צדקתינו ונבל כעלה כלנו ועוננו כרוח ישאנו : ו ואין-קורא בשמך מתעורר להחזיק בך כי-הסתרת פניך ממנו ותמוגנו ביד-עוננו : ז ועתה יהוה אבינו אתה אנחנו החמר ואתה יצרנו ומעשה ידך כלנו : ח אל-תקצף יהוה עד-מאד ואל-לעד תזכר עון הן הבט-נא עמך כלנו : ט ערי קדשך היו מדבר ציון מדבר היתה ירושלם שממה : י בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבתינו היה לשרפת אש וכל-מחמדינו היה לחרבה : יא העל-אלה תתאפק יהוה תחשה ותעננו עד-מאד : נחלתך : יח למצער ירשו עם-קדשך צרינו בוססו מקדשך : יט היינו מעולם לא-משלת בם לא-נקרא שמך עליהם לוא-קרעת שמים ירדת מפניך הרים נזלו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר