עמוד:460

פרק סב א למען ציון לא אחשה ולמען ירושלם לא אשקוט עד-יצא כנגה צדקה וישועתה כלפיד יבער : ב וראו גוים צדקך וכל-מלכים כבודך וקרא לך שם חדש אשר פי יהוה יקבנו : ג פרק סא א רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי-לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח-קוח : ב לקרא שנת-רצון ליהוה ויום נקם לאלהינו לנחם כלאבלים : ג לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מחע יהוה להתפאר : ד ובנו חרבות עולם שממות ראשנים יקוממו וחדשו ערי חרב שממות דור ודור : ה ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם : ו ואתם כהני יהוה תקראו משרתי אלהינו יאמר לכם חיל גוים תאכלו ובכבודם תתימרו : ז תחת בשתכם משנה וכלמה ירנו חלקם לכן בארצם משנה יירשו שמחת עולם תהיה להם : ח כי אני יהוה אהב משפט שנא גזל בעולה ונתתי פעלתם באמת וברית עולם אכרות להם : ט ונודע בגוים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים כל-ראיהם יכירום כי הם זרע ברך יהוה : י שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי כי הלבישני בגדי-ישע מעיל צדקה יעטני כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה : יא כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח כן אדני יהוה יצמיח צדקה ותהלה נגד כל-הגוים : לא-יעבדוך יאבדו והגוים חרב יחרבו : יג כבוד הלבנון אליך יבוא ברוש תדהר ותאשור יחדו לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד : יד והלכו אליך שחוח בני מעניך והשתחוו על-כפות רגליך כל-מנאציך וקראו לך עיר יהוה ציון קדוש ישראל : טו תחת היותך עזובה ושנואה ואין עובר ושמתיך לגאון עולם משוש דור ודור : טז וינקת חלב גוים ושד מלכים תינקי וידעת כי אני יהוה מושיעך וגאלך אביר יעקב : יז תחת הנחשת אביא זהב ותחת הברזל אביא כסף ותחת העצים נחשת ותחת האבנים ברזל ושמתי פקדתך שלום ונגשיך צדקה : יח לא-ישמע עוד חמס בארצך שד ושבר בגבוליך וקראת ישועה חומתיך ושעריך תהלה : יט לא-יהיה-לך עוד השמש לאור יומם ולנגה הירח לא-יאיר לך והיה-לך יהוה לאור עולם ואלהיך לתפארתך : כ לא-יבוא עוד שמשך וירחך לא יאסף כי יהוה יהיה-לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך : כא ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מחעי מעשה ידי להתפאר : כב הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני יהוה בעתה אחישנה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר