עמוד:459

פרק ס א קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח : ב כי-הנה החשך יכמה-ארץ וערפל לאמים ועליך יזרח יהוה וכבודו עליך יראה : ג והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך : ד שאי-סביב עיניך וראי כלם נקבצו באו-לך בניך מרחוק יבאו ובנתיך על-צד תאמנה : ה אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך כי-יהפך עליך המון ים חיל גוים יבאו לך : ו שפעת גמלים תכמך בכרי מדין ועיפה כלם משבא יבאו זהב ולבונה ישאו ותהלת יהוה יבשרו : ז כל-צאן קדר יקבצו לך אילי נביות ישרתונך יעלו על-רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר : ח מי-אלה כעב תעופינה וכיונים אל-ארבתיהם : ט כי-לי איים יקוו ואניות תרשיש בראשנה להביא בניך מרחוק כספם וזהבם אתם לשם יהוה אלהיך ולקדוש ישראל כי פארך : י ובנו בני-נכר חמתיך ומלכיהם ישרתונך כי בקצפי הכיתיך וברצוני רחמתיך : יא ופתחו שעריך תמיד יומם ולילה לא ימגרו להביא אליך חיל גוים ומלכיהם נהוגים : יב כי-הגוי והממלכה אשר עכביש יארגו האכל מביציהם ימות והזורה תבקע אפעה : ו קוריהם לא-יהיו לבגד ולא יתכמו במעשיהם מעשיהם מעשי-און ופעל חמס בכפיהם : ז רגליהם לרע ירצו וימהרו לשפך דם נקי מחשבותיהם מחשבות און שד ושבר במסלותם : ח דרך שלום לא ידעו ואין משפט במעגלותם נתיבותיהם עקשו להם כל דרך בה לא ידע שלום : ט על-כן רחק משפט ממנו ולא תשיגנו צדקה נקוה לאור והנה-חשך לנגהות באפלות נהלך : י נגששה כעורים קיר וכאין עינים נגששה כשלנו בצהרים כנשף באשמנים כמתים : יא נהמה כדבים כלנו וכיונים הגה נהגה נקוה למשפט ואין לישועה רחקה ממנו : יב כי-רבו פשעינו נגדך וחחאותינו ענתה בנו כי-פשעינו אתנו ועונתינו ידענום : יג פשע וכחש ביהוה ונסוג מאחר אלהינו דבר-עשק וסרה הרו והגו מלב דברי-שקר : יד והמג אחור משפט וצדקה מרחוק תעמד כי-כשלה ברחוב אמת ונכחה לא-תוכל לבוא : טו ותהי האמת נעדרת וסר מרע משתולל וירא יהוה וירע בעיניו כי-אין משפט : טז וירא כי-אין איש וישתומם כי אין מפגיע ותושע לו זרעו וצדקתו היא סמכתהו : יז וילבש צדקה כשרין וכובע ישועה בראשו וילבש בגדי נקם תלבשת ויעט כמעיל קנאה : יח כעל גמלות כעל ישלם חמה לצריו גמול לאיביו לאיים גמול ישלם : יט וייראו ממערב את-שם יהוה וממזרח-שמש את-כבודו כי-יבוא כנהר צר רוח יהוה נססה בו : כ ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאם יהוה : כא ואני זאת בריתי אותם אמר יהוה רוחי אשר עליך ודברי אשר-שמתי בפיך לא-ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר יהוה מעתה ועד-עולם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר